Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

mjr dr inż. Radosław MILEWSKI

mjr Milewski

Tel.: 261-658-527

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakład Ekonomii i Metod Ilościowych jest jednostką organizacyjną Wydziału Zarządzania i prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w zakresie przedmiotów realizowanych w Zakładzie na studiach I stopnia. Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych Zakładu stanowią dyscypliny związane z ekonomią, ekonometrią, rachunkowością i finansami.

Kierownik Zakładu Ekonomii i Badań Ilościowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu Zarządzania, jest przełożonym wszystkich żołnierzy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Zakładzie i posiada wszystkie uprawnienia wynikające z tego tytułu, określone w odpowiednich przepisach wojskowych i powszechnego prawa pracy.

Zadania Zakład Ekonomii i Badań Ilościowych wynikające z „Zakresu działania Zakład Ekonomii i Badań Ilościowych i obowiązków na poszczególnych stanowiskach służbowych”, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, wytycznych Ministra Obrony Narodowej, dyrektyw, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Szefa Sztabu Generalnego WP oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych, realizowane są przez osoby i komórki wewnętrzne zgodnie z ich szczegółowymi zadaniami, ustalonymi w „Zakresie działania Zakład Ekonomii i Badań Ilościowych”.

Przy realizacji zadań o charakterze kompleksowym, wykonywanych przez zakład wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi naszej Uczelni, albo w przypadku potrzeby uzasadnionej ważnymi względami służbowymi lub pilnością sprawy, mogą być powołane w poszczególnych zakładach osoby, zespoły (grupy) robocze do wykonywania tych zadań, przy czym dziekan wyznacza koordynatora prac zespołu (grupy).

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

prof. dr hab. Danuta MIERZWA

Tel.: 261-658-556

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prof. dr hab. Antoni KOŻUCH

Tel.: 261-658-703

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Stanisława OSTASIEWICZ, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-552

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Wojciech RYBICKI, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-553

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

        mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK

        Tel.: 261-658-468

        E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr hab. Vasyl PRYIMAK, prof. WSOWL

Tel.: 261-658-553

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Dominika MIERZWA

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Agnieszka SKOWRONEK-GRĄDZIEL

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Wiktor KOŁWZAN

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr inż. Magdalena KOWACKA

Tel.: 261-658-164

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Amelia KIN

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Wiesław TABISZEWSKI

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Marian MOTYCZKA

Tel.: 261-658-551

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mgr Magdalena TOMASIEWICZ

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Back to top