Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

w grupie osób wchodzących z urzędu w skład Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI - Dziekan

dr hab. inż. Marian ŻUBER - prodziekan ds. naukowych

ppłk dr Zbigniew GROBELNY - prodziekan ds. dydaktycznych

dr Brygida GWIAZDA-RZEPECKA - prodziekan ds. studenckich

 

w grupie nauczycieli akademickich, posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego

prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚCIBIOREK

prof. dr hab. inż. Zenon ZAMIAR

prof. dr hab. Mariusz WIATR

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO

dr hab. Wojciech HORYŃ

dr hab. Piotr DANILUK

dr hab. Marian MARCINKOWSKI

dr hab. Krystyna SKURJAT

dr hab. Tadeusz MARCZAK

dr hab. Marek KULISZ

dr hab. Barbara KACZMARCZYK

 

w grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich

ppłk dr Marek BODZIANY

ppłk dr Ireneusz CIOSEK

dr Beata ZYSIAK-CHRIST

 

w grupie przedstawicieli pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mł. chor. Sebastian STEFAŃSKI

mł. chor. Piotr KRZESZOWSKI

 

w grupie przedstawicieli studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie

Piotr GAŁKA

Adrian KAPUŚCIOK

Monika WASZAK

Justyna PRESIŃSKA

Krzysztofa RACHWALSKA

Kamila ULMAN

 

SKŁADY KOMISJI RADY WYDZIAŁU

KOMISJA DS. NAUKOWYCH

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚCIBIOREK - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Zenon ZAMIAR

kpt. dr hab. Barbara KACZMARCZYK

dr hab. inż. Marian ŻUBER

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

ppłk dr Zbigniew GROBELNY - przewodniczący

prof. dr hab. Mariusz WIATR

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

dr hab. Marian MARCINKOWSKI

dr Beata ZYSIAK-CHRIST

KOMISJA DS. STUDENCKICH

dr Brygida GWIAZDA-RZEPECKA - przewodnicząca

mgr Anatol TICHONIUK

mgr Paweł CZERECHOWSKI

Piotr GAŁKA – student IB

Monika WASZAK – studentka BN

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO

ppłk dr Zbigniew GROBELNY

ppłk dr Krzysztof ŚWIDERSKI

mjr dr Robert PICH

dr Agata MAŁECKA - sekretarz

 

14 grudnia br. Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka spotkał się z przedstawicielem Hellenic Army Academy gen. bryg. Efthymios Charokopos. Podczas spotkania zawarta została umowa bilateralna pomiędzy instytucjami, która umożliwi realizowanie mobilności w ramach programu Erasmus+ w przyszłych lakach akademickich.

Back to top