Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Wydział Planowania i Koordynacji Badań Naukowych jest jednostką organizacyjną Oddziału Kształcenia odpowiedzialną za prognozowanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie działalności naukowej badawczo-rozwojowej Uczelni.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 • organizowanie uczelnianych zespołów badawczych do realizacji badań statutowych;
 • zapotrzebowanie kredytów i dokonywanie rozliczeń finansowych z MNiSW;
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych prac naukowo-badawczych;
 • koordynowanie działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie działalności naukowej z zakresu:
 • projektów badawczych w ramach badań podstawowych – obsługiwanych przez Narodowe Centrum Nauki,
 • projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, rozwojowych, specjalnych, zamawianych i celowych -obsługiwanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • pozyskiwania środków z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
 • pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • pozyskiwania środków z innych źródeł (np.: programy ministerialne, programy europejskie, programy międzynarodowe, EDA);
 • animowanie i nadzorowanie współpracy z innymi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi;
 • planowanie oraz kontrolowanie podnoszenia kwalifikacji naukowych przez kadrę dydaktyczną Uczelni;
 • planowanie i koordynowanie działalności publicystycznej pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • wdrażanie wyników działalności naukowo-badawczej oraz koordynowanie działalności wynalazczej i innowacyjnej;
 • obsługiwanie i redagowanie Zeszytów Naukowych WSOWL.

 

Back to top