Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Dnia 19.11.2015 r. członkowie naukowych kół Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wspólnie z podchorążymi, w ramach podróży studyjnej, mieli zaszczyt wziąć udział w Konferencji Naukowych Kół. Organizatorem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniami w obszarze działania studenckich inicjatyw. Uczestnicy zastanawiali się nad celami, jakie stawiają sobie organizacje studenckie, ich formami, podziałem ról wewnątrz nich, a także analizowali możliwe źródła finansowania.

Spotkanie było prowadzone przez trzy studentki biorące czynny udział w życiu Uczelni, w tym Panią Dominikę Zalewską – główną koordynatorkę konferencji.

Spotkanie otworzyła Prof. zw. dr hab. Irena Hejduk Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania SGH. W słowie wstępu zachęcała studentów do aktywnego angażowania się nie tylko w proces dydaktyczny, ale przede wszystkim w życie kół naukowych. Podkreślała, jak istotne dla rozwoju i kariery przyszłych ludzi biznesu jest poszerzanie i zgłębianie wiedzy na temat innowacyjności, elastyczności przedsiębiorstw, które zmuszane są dziś do ciągłej adaptacji do niepewnego otoczenia. Praca w naukowych kołach, będąca ujęciem empirycznym, jest doskonałą zatem formą uzupełnienia teorii.

Podczas konferencji prezentowane były różnorodne formacje funkcjonujące w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, należą do nich:

  • organizacje studenckie – m.in. CEMS Club SGH, Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej;
  • koła naukowe – np. SKN Konsultingu, SKN Biznesu, SKN Nowych Technologii, SKN Zarządzania Projektami, SKN rozwoju Osobistego;
  • zespoły artystyczne;
  • stowarzyszenia – Stowarzyszenie Akademickie Magpress.


Kolejni Prelegenci przedstawili procedury związane z zakładaniem koła. Podkreślali, z jakimi problemami organizacyjnymi i finansowymi muszą się zmagać. Jak się okazało, pokonywanie tych barier może okazać się cennym treningiem biznesowym na wymagającym rynku. Najistotniejsze bowiem okazało się finansowanie życia koła naukowego. Pierwszym rozwiązaniem, a dokładnie I filarem jest Budżet Samorządu Studentów. II filar to środki rozdzielane przez Radę Kół i Organizacji pomiędzy poszczególne projekty zgłoszone przez UOS–y. Trzecim rozwiązaniem są projekty konkursowe. Ostatnia możliwość, to sponsorzy zewnętrzni. Choć wydaje się, że źródeł jest wiele, to zainteresowanych jest jeszcze więcej, a tym samym konkurencja ogromna.

Jednym z referujących był szer. pchor. Adam Kołcz. Bardzo obszernie przedstawił rodzaje i funkcjonowanie kół w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Z entuzjazmem opowiadał o realizowanych przedsięwzięciach tj. konferencjach naukowych, warsztatach, podróżach studyjnych. Uczestnicy konferencji zgodnie mówili o korzyściach wynikających z brania udziału w przeróżnych projektach. Zaangażowanie w różnorodne inicjatywy studenckie umożliwia integrację, wyzwala potencjał tkwiący w studentach, daje możliwość poznania wielu interesujących ludzi biznesu. Ułatwia również start w życie zawodowe, daje pewność siebie i rozwija umiejętność pracy w grupie.

Dzięki temu spotkaniu, obie Uczelnie nawiązały głębszą współpracę, która już w najbliższym czasie może zaowocować kolejną konferencją, tym razem zorganizowaną na terenie Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych.


Tekst i zdjęcia : Aleksandra Rzepecka, Klaudia Mulka

Back to top