Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 17 marca 2016 roku w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Kongres Młodych Badaczy – I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacje w zarządzaniu”. Organizatorem przedsięwzięcia było uniwersyteckie Koło Naukowe „Innowatorzy Zarządzania”. Komitetowi naukowemu konferencji, przewodziła Pani prof. dr hab. Barbara Kożuch.

W Konferencji wzięło udział Naukowe Koło Zarządzania pod opieką kpt. dr. Balcerzyka.


Na konferencję tą nadesłali artykuły studenci cywilni oraz podchorążowie naszej Uczelni. Autorami artykułów byli: szer. pchor. M. Czuryło, szer. pchor. L. Jankowska, szer. pchor. R. Trybus, p. Aleksandra Rzepecka. Referat nt. „Cechy menadżera publicznego w opinii studentów Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki” wygłosił pchor. M. Czuryło.

W ramach konferencji odbyło się kilka sesji, w tym pierwsza sesja plenarna, podczas której, oprócz studentów z różnych uczelni prezentowali się także doktoranci oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Tematyką prezentacji było finansowanie badań, różne możliwości dla młodych przedsiębiorców w postaci wykorzystywania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. Zostały zaprezentowane prace z zakresu korzystania z metod wspomagania zarządzania czyli systemy CRM, The Business Model Canvas, rozwoju kompetencji i inne. Poruszona została również tematyka mobbingowania w pracy jako niezbadany, a istotny aspekt funkcjonowania organizacji.

W drugiej części spotkania odbyły się dwie równoległe sesje praktyków: innowacje oraz zarządzanie projektami i rola projekt management office. Występowali na nich przedstawiciele firm takich jak Capgemini Polska, prezesi różnych fundacji wspierających młodych pomysłodawców oraz ochronę własności intelektualnej. Zostały omówione procesy starania się o dofinansowanie, współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz przygotowanie Polaków do zmiany mentalnej.


Back to top