Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 19 maja 2016 roku członkowie Naukowego Koła Zarządzania, zarówno studenci wojskowi jak i cywilni odbyli podróż studyjną do m. Warszawa.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z historią i funkcjonowaniem Giełdy Papierów Wartościowych. Studenci byli świadkami wejścia jednej ze spółek na rynek, jak również zobaczyli jak wygląda uroczysta oprawa takiego wydarzenia. Zostali także zapoznani z listą dwudziestu spółek indeksu WIG 20 oraz ich krótką historią. Zaprezentowano działanie całej instytucji, pokazano jak powinno się szacować ryzyko inwestycyjne oraz jakie są obecne tendencje w gospodarce narodowej. Na zakończenie spotkania opiekuna Koła kpt. dr Robert Balcerzyk podziękował przedstawicielom GPW za umożliwienie zwiedzania tej instytucji.

W drugiej części wyjazdu studenci WSOWL udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyli wiązankę kwiatów. Podróż ta zakończyła się zwiedzaniem Starówki Warszawskiej.

Wyjazd studyjny był częścią zasadniczego planu przedsięwzięć Naukowego Koła Zarządzania. Oprócz aspektów edukacyjnych i patriotycznych podróż do Warszawy miała charakter integracyjny.

Dzięki takim wyjazdom środowisko cywilne i wojskowe może wspólnie rozwijać się nie tylko pod względem edukacyjnym, ale także koleżeńskim.


Back to top