Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 8 czerwca 2016 r. członkowie Naukowego Koła Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce”.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pana prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego. Partnerami tego naukowego wydarzenia byli: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Urząd Województwa Dolnośląskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział we Wrocławiu oraz Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych IS UWr. Kierownikiem Naukowym Konferencji była prof. dr hab. Barbara Wiśniewska – Paź, zastępcą ppłk. Dr Marcin Liberacki.

Tematyką konferencji była szeroko pojęta obronność i bezpieczeństwo. Referaty wygłaszali znamienici goście tacy jak gen. dyw. rez. prof. dr hab. Julian Maj - Dziekan Wydziału Logistyki WAT, ppłk dr Krzysztof Gaj – Sztab Generalny WP, Waldemar Zubek – Dyrektor Biura Spraw Proobronnych MON, dr Julian Piwowarski - Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, dr Radosław Tyślewicz – Pełnomocnik Rektora AMW ds. Studentów i Doktorantów, reprezentant Dowódcy Wojskowej Jednostki Komandosów i wielu innych. Podchorążowie mieli okazję zapoznania się z problematyką i koncepcjami rozwiązań proobronności w Polsce.

Uniwersytet Wrocławski zorganizował już po raz drugi konferencję, dzięki której zwraca się uwagę na znaczenie patriotyzmu oraz postrzegania przez społeczeństwo aspektów bezpieczeństwa.


Back to top