Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

28 kwietnia br. na terenie Uczelni odbyło się drugie seminarium studenckie z cyklu "Kryminalistyka - działania o podłożu psychologicznym". Spotkanie zorganizowane zostało przez Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa oraz Biuro Projektów WSOWL.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Tomasz Smal, podkreślając znaczenie aktywności naukowej członków Koła.
Seminarium rozpoczęło się od referatów wygłaszanych przez członków Koła oraz przedstawicieli innych uczelni. Członek Koła Marcin Kożuszek dokonał analizy wykorzystania psychologii w służbach mundurowych. Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego Agata Białas przedstawiła prelekcję dotyczącą profilowania geograficznego seryjnych zabójców. Kolejnym mówcą był sierż. pchor. Karol Miłobóg, który zaprezentował referat poruszający problematykę kłamstwa w kontekście zeznań świadków. Na zakończenie panelu studenckiego st. kpr. pchor. Krzysztof Sladek w wystąpieniu omówił zagadnienie „Czy jestem w stanie strzelić do innego człowieka? – Kształtowanie gotowości do zabijania".

Panel ekspercki, z udziałem przedstawicieli Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, otworzył prof. dr hab. Maciej Szostak, opisując zagadnienie tożsamości nauk sądowych. Następnie mgr Filip Wójcik omówił koncepcję śladu pamięciowego
w kryminalistyce.
Referatem podsumowującym seminarium było wystąpienie mgr Izabeli Dembowskiej-Czubaty „Profilowanie kryminalne w Polsce i krajach anglosaskich". Prelegentka dokonała analizy procesu profilowania kryminalnego, opowiedziała o jego historycznych źródłach oraz przedstawiła studia przypadków.
Opiekun Koła wraz z jego członkami zaznaczyli, że w przyszłości zostaną zorganizowane kolejne przedsięwzięcia naukowe z obszaru psychologicznych aspektów bezpieczeństwa.zdjęcia: WSOWL

Back to top