Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu powołano Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.

Główna działalność Koła skierowana będzie na pobudzanie zainteresowań naukowo-popularyzatorskich w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa oraz promocji bezpieczeństwa.

Naukowym kołem opiekować się będzie kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk – wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

 

Cele działalności NKEiPB

 

Sposoby realizacji

 

  

Strategia

 

Strategia Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa będzie realizowana przez cykl przedsięwzięć pod hasłem:

BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA oraz PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA

 

Back to top