Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa kontynuuje swoje podróże studyjne.

Dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Jacka Kaczmarka oraz zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Arkadiusza Małeckiego, a także zaangażowaniu podkom. Joanny Cieciorko oraz sierż. szt. Justyny Szeglowskiej z Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP we Wrocławiu możliwe było spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz więźniami w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem wygłoszonym przez oficerów Służby Więziennej, podczas którego omówiono przeznaczenie, zadania i strukturę Służby Więziennej. Nieocenioną częścią owego spotkania była możliwość dyskusji z trzema więźniami. Dyskusja ta obejmowała wiele wątków m.in.: przyczyn ich pobytu w areszcie, codziennego życia oraz ich planów na przyszłość. Osadzeni przestrzegali studentów przed popełnianiem nawet „drobnych wybryków" wskazując na to jakie są tego konsekwencje. Dziś osadzeni żałują swoich czynów, jednak twierdzą również, że ich przemiana zależy tylko i wyłącznie od nich samych, od ich przekonania, że warto się zmienić.

Członkowie NKEiPB zwiedzili również zakład karny. Miejsca takie jak cela, spacerniak, sala widzeń, biblioteka, a także poruszające dyskusje wzbudzały najróżniejsze emocje i w konsekwencji pojawiło się szereg różnych przemyśleń. Jedno jest pewne, wizyta taka jak ta to bezcenne doświadczenie, podczas którego zdobyto wiedzę i w tym obszarze.


areszt sledczy

zdjęcia: kpt. dr Barbara Kaczmarczyk

Back to top