Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa funkcjonujące przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu po raz pierwszy wspomagało, wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Domena Bezpieczeństwa przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Naukowym Kołem Bezpieczeństwa Pro Publico Bono Szkoła przy Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Naukowe Koło Bezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej w zorganizowaniu konferencji naukowej nt. „Wyzwania wobec edukacji i promocji bezpieczeństwa w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych".

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia było poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia edukacji i promocji bezpieczeństwa. W trakcie konferencji dyskutowano nad takimi problemami badawczymi jak przeznaczenie, zadania i struktura systemu edukacji dla bezpieczeństwa, skuteczność funkcjonowania systemu edukacji dla bezpieczeństwa, relacje zachodzące pomiędzy elementami systemu edukacji dla bezpieczeństwa, sposobie organizowania współdziałania i współpracy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, sposobach racjonalizacji edukacji i promocji bezpieczeństwa a także miejsca jakie zajmuje edukacja i promocja bezpieczeństwa w nauce i dydaktyce.

Z ramienia Naszej Uczelni głos zabrali studenci Justyna Ostrowiecka i Michał Müller przedstawiając referat nt. „Edukacja dla bezpieczeństwa a misje obserwacyjne organizacji międzynarodowych", a także Marlena Dąbrowska nt. „Prawo do edukacji i edukacja o prawach". Wśród prelegentów ogłoszono konkurs na najlepszą wypowiedź, który wygrała przedstawicielka Naszej Uczelni – Marlena Dąbrowska.

Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa otrzymało podziękowania za aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu przedmiotowej konferencji, które z rąk dr. Antoniego Osierdy - Dziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej odebrała kpt. dr inż. Barbara Kaczmarczyk - opiekun Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.


Zdjęcia: Aleksandra Müller

Back to top