Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Z inicjatywny członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa przy pomocy Biura Rozwoju WSO WL rozpoczął się cykl wykładów pod hasłem „Bezpieczeństwo Młodych. Młodzi i bezpieczeństwo".

Inicjatywą powyższego przedsięwzięcia był fakt, że we współczesnym świecie występuje wiele starych, ale również i nowych zagrożeń. Katalog zagrożeń jest wciąż otwarty, jednak zwrócić należy szczególną uwagę na tę kategorię, która dotyka młodzież. Te zagrożenia to m.in. handel ludźmi, stalking, cyberprzemoc, przemoc fizyczna i/lub psychiczna, alkohol, narkotyki, „pigułka gwałtu", przestępstwa z nienawiści, zagrożenia wynikające z czynności (Internet, jedzenie, telefonowanie, gry komputerowe, opalanie się).

Z zagrożeniami tymi „Młodzi" mogą spotykać się na co dzień. Dlatego ważna jest wiedza na temat tych zjawisk, ich konsekwencji a przede wszystkim postępowania w przypadku zaistnienia konkretnego zagrożenia oraz możliwości pomocy w konkretnym przypadku.

Młodzież to szczególna grupa w społeczeństwie, która w pewnym sensie jest bardziej niż inne grupy narażona na tego typu zagrożenia. Często przypadek lub brak wiedzy na temat wspomnianych zjawisk sprawia, że młodzi nieświadomie „popełniają błędy", które często mają przełożenie na dalsze losy ich życia.

Realizując powyższe założenie jako pierwszy wykład wygłosił prof. nadzw. dr hab. Robert Socha (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), który omówił zagrożenia i sposoby uchronienia się przed nimi takie jak: „pigułka gwałtu", zagrożenia wynikające z Internetu (np. cybersex – pornografia internetowa, randki, gry), fonoholizm, sexting, jedzenioholizm, ortoreksja, zakupoholizm, anoreksja. Kończąc swoje wystąpienie Pan Profesor podkreśli za chińskim strategiem Sun Tzu, że BEZPIECZNYM może czuć się ten „kto zna wroga (zagrożenie) i zna siebie (postępowanie w obliczu zagrożenia)".

Kolejny wykład wygłoszony przez dr. Pawła Kobesa (Uniwersytet Warszawski) został poświęcony zagadnieniu stalkingu. Podczas wystąpienia nt „Stalking – pomiędzy przemocą a nieszczęśliwą miłością" omówiono istotę tegoż zjawiska, przedstawiono znane ofiary stalkingu, wskazano na jego formy a także szczegółowo omówiono regulacje prawne w przedmiotowym zakresie oraz ochronę cywilno prawną. Przesłaniem końcowym było wskazanie, że ochrona przed stalkerem możliwa jest wówczas, gdy kontakt z tą osobą całkowicie zostanie zerwany. Gość przez wiele lat również prowadził badania wśród osób nieletnich przebywających w zakładach karnych w Polsce. Swoimi przemyśleniami i radami podzielił się również i w tym zakresie ze studentami Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu a także ze studentami Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa „Bezpiecznik" przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, którzy gościli w murach Naszej Uczelni.Autor zdjęć: Anna Muller

Back to top