Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa odwiedzili port lotniczy Wrocław-Strachowice.

Koło nawiązało współpracę ze Studenckim Naukowym Kołem Inżynierii Bezpieczeństwa „Bepiecznik" działającym przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W czasie wizyty zasygnalizowano kwestie związane z bezpieczeństwem. Określono także obszary troski o bezpieczeństwo, które zbieżne są z programami kształcenia realizowanymi w WSOWL oraz korespondują z zainteresowaniami studentów.

W trakcie spotkania studenci naszej Uczelni razem ze swymi koleżankami i kolegami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mieli możliwość wysłuchania wypowiedzi na temat bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, zwalczania nielegalnej migracji, zabezpieczenia pirotechnicznego lotniska i statków powietrznych oraz przedsięwzięć wchodzących w skład ochrony przeciwpożarowej, działań ratowniczo-gaśniczych i współpracy w zakresie bezpieczeństwa między instytucjami, które realizują swoje zadania na terenie portu lotniczego Wrocław-Strachowice. Studenci mieli możliwość obserwowania treningów pirotechników i strażaków.


Zdjęcia: Dawid Subocz i Aleksandra Muller

Back to top