Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

23.04.2015 roku Gabriela Sasin członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa (studentka drugiego roku studiów II stopnia) rozpoczęła badania z zakresu edukacji i bezpieczeństwa w Przedszkolu numer 12 w Nowej Soli oraz Przedszkolu przy Szkole Podstawowe w Lubieszowie. Celem badań było sprawdzenie wiadomości pięcio i sześciolatków na temat bezpiecznych zachowań a następnie ocena tego czy nowe, poza programowe treści nauczania mogą być przyswojone w zadowalający sposób. Przedszkolaki wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych obejmujących zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, jak np. tamowanie krwotoku z nosa, ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru oraz powiadamiania służb ratunkowych.

W podsumowaniu prowadzonych badań stwierdzić należy, że dzieci mają ogromny potencjał poznawczy, który naszym zdaniem nie jest w pełni wykorzystywany. Dodatkowe treści przyswajane były w tempie błyskawicznym a ćwiczenia nie dość, że okazały się cennymi lekcjami to były również ciekawą, inną niż do tej pory, interesującą formą zabawy.

Z całą mocą stwierdzić należy, że ewentualny brak umiejętności dzieci w zakresie postępowania w sytuacji zagrożenia wynika z braku praktycznych, cyklicznie przeprowadzanych treningów w konkretnych sytuacjach, dzięki którym możliwe byłoby wykształcenie bezpiecznych nawyków. Zaznaczyć należy, że zapotrzebowanie na tego typu i wiedzę i umiejętności jest olbrzymie. Będziemy starali się je zaspokajać, mając nadzieję, że dzisiejsi kilkulatkowie będący w przyszłości na naszych miejscach będą robić to samo.


Back to top