Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

16 kwietnia 2015 roku rozpoczął się cykl podróży studyjnych członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
Dzięki uprzejmości Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, podczas pierwszego spotkania, które odbyło się w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu – Strachowicach, studenci zapoznali się z przeznaczeniem, zadaniami oraz strukturą organizacyjną Straży Granicznej. Ponadto mieli możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w porcie lotniczym a także z zadaniami realizowanymi w terminalu pasażerskim, technologią odpraw pasażerów i bagażu.

Zapoznali się również z terminalem General Aviation. W trakcie spotkania omówiono zasady współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem Straży Granicznej z Lotniskową Strażą Pożarną oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zaprezentowano również sprzęt, którym dysponuje Lotniskowa Straż Pożarna oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ostatnim punktem podróży studyjnej był pokaz sprzętu i działania grupy minersko - pirotechnicznej z elementami ratownictwa. Co ciekawe studenci zostali zaskoczeni i wzięli udział w ćwiczeniu. Jego celem było sprawdzenie ich reakcji, zachowań w sytuacji pozostawienia bagażu na lotnisku i udzielenia pierwszej pomocy. Ćwiczenie to było cennym doświadczeniem. Pozwoliło wypracować wspólne stanowisko funkcjonariuszy Straży Granicznej i studentów, którzy zgodnie uznali, że do sytuacji zagrożeń z całą mocą należy się przygotować. Solidne przygotowanie uzależnione jest od posiadanej wiedzy na temat zagrożeń, doświadczenia i umiejętności postępowania a także odporności na stres. Te wszystkie elementy składają się na edukację dla bezpieczeństwa a zarazem jego promocję, które szczególnie leżą w zainteresowaniach członków Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa.


Back to top