Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

W Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim odbył się wykład pt. „25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Bilans relacji”. Współorganizatorem spotkania była Fundacja im. Friedricha Eberta. Wśród obecnych na sali gości znaleźli się reprezentacji wspomnianych instytucji, Konsul generalna Niemiec - Elisabeth Wolbers, oraz pełniący funkcję koordynatora rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, premier Brandenburgii - Dietmar Woidke. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Naukowego Koła Dyplomacji i Protokoły Dyplomatycznego WSOWL.

W trakcie spotkanie Pan Dietmar Woidke wygłosił wykład, w którym podkreślił ważną rolę współpracy regionalnej – od wymian studenckich i turystykę, po budowanie pozytywnego wizerunku obu krajów, który ma przełożenie na relacje na wyższych szczeblach. Premier Brandenburgii zaznaczył, iż w okresie ostatnich 25 lat stosunki niemiecko-polskie uległy znacznej poprawie dzięki partnerskiej współpracy. Warto podkreślić, że przełom w bilateralnych relacjach zainicjowała Polska wspierając ideę zjednoczenia Niemiec. 17 czerwca 1991 roku podpisano Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który otworzył wiele nowych obszarów współpracy, o których wcześniej nie można było nawet pomyśleć (czego przykładem jest wspólne szkolenie funkcjonariuszy Policji).

Po wystąpieniu przyszedł czas na zadawanie pytań, które dotyczyły m.in. takich inicjatyw jak Pociąg do Kultury, kopalnia węgla w Łużycach, oraz planów dotyczących utworzenia pierwszego polsko-niemieckiego Uniwersytetu. W trakcie spotkania odbyło się również uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Dolnym Śląskiem i Brandenburgią z udziałem premiera Dietmara Woidke oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Back to top