Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Dnia 4 czerwca 2014 r. w WSOWL odbyło się spotkanie członków Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych. Jego celem było podsumowanie dotychczasowej działalności koła oraz zaprezentowanie planów na kolejny rok akademicki.

W wydarzeniu uczestniczyły także władze uczelni oraz kadra dydaktyczna, którym w ramach podziękowań za zaangażowanie i wkład w działalność Koła, wręczono certyfikaty przyjaciół NKBiSM: Rektor-Komendant - płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr, Prodziekan płk dr Krzysztof Klupa, prof. dr hab. Zenon Zamiar a także dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak.

Podczas spotkania członkowie dotychczasowego Zarządu Koła otrzymali podziękowania za współpracę, aktywność, oraz czynny udział w funkcjonowaniu oraz reprezentowaniu NKBiSM. Został także przedstawiony nowo wybrany Zarząd na rok 2014/2015

Tekst i zdjęcia: Jakub Sokołowski

Back to top