Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

26 marca 2014 na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych w drugiej połowie XX w. i w XXI w." Była ona organizowana przez Sekcję Bezpieczeństwa Międzynarodowego Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Śląskiego. Na konferencji obecni byli również członkowie Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych WSOWL.

Wśród występujących byli przedstawiciele m.in.: Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego. Jednym z prelegentów była wykładowczyni WSOWL dr Katarzyna Jędrzejczyk – Kuliniak („Czynnik religijny i etniczny w konfliktach asymetrycznych.").

Zaprezentowane zostały tematy z zakresu terroryzmu, bezpieczeństwa na obszarach postradzieckich, analizy wojen występujących w różnych miejscach świata (Wietnam, Jugosławia czy Afganistan), zagrożenia asymetryczne, a także poruszane były zagadnienia związane z prawami człowieka. Dyskusja i wnioski wyciągnięte po każdym wystąpieniu mogą dać podłoże do kolejnych prac badawczych w kierunku bezpieczeństwa.

Tekst: Jakub Sokołowski

Back to top