Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W WSOWL odbyło się seminarium z cyklu "Spotkania z bezpieczeństwem" pod tytułem "Przestępczość nieletnich - podłoże, przejawy, odpowiedzialność karna".

Zostało one zorganizowane przez członków Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych działającego przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

Uczestnicy spotkania wysłuchać mogli wystąpień zaproszonych gości – funkcjonariuszy policji Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole oraz Agnieszki Sudoł, pedagog z Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu. Swoje wystąpienia zaprezentowali również Aleksandra Godek z Uniwersytetu Wrocławskiego, Paweł Zagiczek z Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci WSOWL: Aneta Urbaniak, Małgorzata Bogusz, Bartłomiej Sepko i Marcin Kożuszek.

Spotkanie zostało podzielone na trzy panele tematyczne. Panel I dotyczył współczesnych zagrożeń i profilaktyki w zapobieganiu zagrożeniom osób nieletnich. Seminarium rozpoczęto projekcją edukacyjnego filmu pt. „Kolekcja zagrożeń", który porusza tematy przemocy, uzależnień oraz innych niebezpieczeństw czyhających w dzisiejszych czasach na młodych ludzi. Film ten powstał z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Następnie zostały poruszone tematy dotyczące profilaktyki w zapobieganiu przestępczości i zagrożeniom osób nieletnich, środowiska rodzinnego i rówieśniczego, jako praźródła przestępczości oraz substancji odurzających i psychotropowych wśród nieletnich.
Panele II i III poświęcone zostały wystąpieniom studentów . Podczas ich trwania rozważano o sądowych środkach reakcji wobec nieletnich, problematyce nieletnich przestępców w prawie polskim oraz rozmiarze i dynamice przestępczości nieletnich. Jeden z prelegentów poruszył temat nieletnich wykorzystywanych do dokonania kradzieży, a seminarium zakończyło się wystąpeniem „Mali żołnierze a prawo międzynarodowe".zdjęcia: WSOWL

Back to top