Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Rozkazem Rektora-Komendanta nr 232/2015 z dnia 01.12.2015r. utworzono funkcję społecznego negocjatora uczelnianego, do którego zadań należą:

  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem studentów i pracowników Uczelni, wynikających z wykonywania obowiązków w środowisku akademickim;
  • współpraca z organami kolegialnymi Uczelni oraz Wydziałem Wychowawczym;
  • neutralność i bezstronność przy wypracowaniu rozwiązań, dbając o to, by każdy z uczestników był pełnoprawnym partnerem we wspólnym rozwiązywaniu problemu;
  • pomaganie zainteresowanym w określeniu spornych kwestii, zmniejszaniu barier komunikacyjnych, opracowaniu propozycji rozwiązań i zawieraniu wzajemnie satysfakcjonujących porozumień;
  • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w przedsięwzięciach, takich jak: konferencje, ćwiczenia, szkolenie z zakresu komunikacji i negocjacji.

Back to top