Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tegoroczne ćwiczenie Kryzys 2017, nie mogło odbyć się bez członków Medycznego Cywilno-Wojskowego koła naukowego. W dniach 7-9 czerwca, dwudziestu dwóch studentów i podchorążych (Wypych Patrycja, Pacek Maciej, Kuberski Konrad, Gajda Justyna, Żukowska Zofia, Tilgner Marta, Ilnicka Aneta, Klesiński Krystian, Zaborski Kacper, Lech Sebastian, Dymowski Marcin, Kozłowski Marcin, Dziuba Patryk, Skurzok Tomasz , Wasilewski Kornel, Grzesiak Daniel, Małoszczyk Kamil, Obarska Katarzyna, Świątczak Anita, Zientara Marcin, Trojan Bartosz, Siwek Katarzyna, Adamczak Adrian) zaangażowanych było w działania komórki CPR, która oprócz samego centrum posiadała w składzie zespoły ratownicze, działające na miejscach zdarzeń.

Studenci oprócz wykonywania samodzielnych działań ratowniczych wspierali działania straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, SPAP, które również zaangażowane były w poszczególne epizody ćwiczenia. Komórka Centrum Powiadamiania Ratunkowego miała za zadanie przyjąć zgłoszenie i przekazać je odpowiednim służbom.

Studenci pełniący rolę dyspozytorów medycznych odbywali 12 godzinne dyżury podczas, których musieli na bieżąco odbierać, przekazywać informacje, prowadząc dziennik zdarzeń i zapisów decyzji jakie zostały podjęte. Działania komórki oprócz dr Beaty Zysiak-Christ wspierał kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Szymon Czyżewski.

Zespoły ratownicze po otrzymaniu zgłoszenia o poszkodowanych wymagających wsparcia medycznego podejmowali medyczne czynności, które miały na celu wyeliminowanie lub ograniczenie konsekwencji doznanych urazów wpływających na zdrowie lub życie. Ratownicy w pierwszym dniu ćwiczenia wykonywali działania ratownicze wspólnie ze strażą pożarną, która znalazła się na miejscu zdarzenia. Podczas drugiego dnia w którym główne wydarzenia odbywały się na bocznicy kolejowej a związane z sytuacją zakładniczą w środkach komunikacji, zespoły współdziałały ze służbami Policji i oddziałami SPAP. Wśród poszkodowanych znalazła się kobieta w ciąży, która szczęśliwie pod okiem ratowniczki urodziła córeczkę. Podczas nocnych działań ratowniczych związanych z poszkodowanymi przetrzymywanymi przez terrorystów odbywającymi się na dworcu PKP we Wrocławiu, studenci wspólnie działali z ratownikami Pogotowia Ratunkowego. W międzyczasie na terenie WSOWL w hali sportowej zawiązała się kolejna sytuacja kryzysowa, w której ratownicy musieli stworzyć szpitalny oddziała polowy działający do dnia następnego i rozwiązania się całej sytuacji w godzinach popołudniowych.

Trzydniowe ćwiczenia pozwoliły na doskonalenie swoich umiejętności. Naukę i doskonalenie współpracy z innymi służbami oraz urealnienie sytuacji, które mogą wydarzyć się w każdej chwili a ćwiczenia są doskonałą formą dochodzenia do profesjonalizmu.


Back to top