Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Członkowie Medycznego cywilno-wojskowego koła naukowego podczas odbywającej się na terenie WSOWL konferencji pt.” Decyzje w sytuacjach zagrożeń” w dniu 23 listopada 2016 r. przeprowadzili dynamiczny pokaz działań ratowniczych. Celem pokazu było przedstawienie kooperacji działań służb medycznych oraz PSP podczas zdarzenia mnogiego.

Realizację przedsięwzięcia wspierały dwa zastępy straży pożarnej oraz sekcja psów ratowniczych.
Założenia i plan pokazu przygotowany przez dr Romualda Grodzkiego i opiekun koła dr. Beatę Zysiak-Christ, zawierał tematykę związaną z katastrofą budowlaną spowodowaną wybuchem gazu. „….Po wybuchu gazu na miejsce zdarzenia docierają zespoły ratownictwa medycznego, które mogą wkroczyć do działań. Teren jest już zabezpieczony, prąd odłączony. Koordynator ratownik wyznacza osoby do wykonania Triage. W międzyczasie pojawia się straż, której dowódca, który po konsultacji z koordynatorem medycznym rozpoczyna działania. Treser z psem ratownikiem, który dociera na miejsce zdarzenia wraz ze strażą, czeka na sygnał wkroczenia do działań w celu odnalezienia osób poszkodowanych pod gruzami zawalonej części budynku”.
Komunikacja, dobra kooperacja służb doprowadza do szybkiej i bezpiecznej ewakuacji osób zagrożonych i zabezpieczenia poszkodowanych przewożonych do szpitali.
Słowa uznania i podziękowania są najlepszym dowodem na kolejny sukces dobrze przygotowanego przedsięwzięcia i promocji Uczelni oraz Wydziału.

Back to top