Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego („pliki do pobrania”), przesłanie go na adres sekretariatu konferencji (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w podanym niżej terminie.

Referaty będą recenzowane i kwalifikowane do druku w Zeszytach Naukowych WSOWL (8 pkt. na liście MNiSW) lub jako rozdział w monografii recenzowanej (5 pkt.)

Informacje dotyczące wymogów edytorskich zgłaszanych referatów zawarte są pliku „wymogi edytorskie referatów”.

 

WARUNKI WYGŁASZANIA REFERATÓW

Obrady prowadzone będą w formie referatów plenarnych, panelowych oraz komunikatów. Czas wystąpienia będzie limitowany:

  • referaty do 20 min;
  • komunikaty do 5 min.

Back to top