Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

 • ppłk dr inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI – przewodniczący - Kierownik Zakładu Wsparcia Działań WSOWL
 • mjr dr inż. Jacek PAJĄK– z-ca przewodniczącego - Kierownik Zespołu Obrony Przeciwlotniczej WSOWL
 • płk dr inż. Mirosław ZAHOR - Kierownik Zakładu Konstrukcji Specjalnych WAT
 • ppłk dr inż. Sławomir KRZYŻANOWSKI - Kierownik Zakładu Połączonego Wsparcia Ogniowego ASzWoj
 • ppłk mgr inż. Jacek KRÓLICKI - Kierownik Zespołu Inżynierii Wojskowej WSOWL
 • mjr mgr inż. Mirosław STANKIEWICZ - Kierownik Zespołu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia WSOWL
 • mjr mgr inż. Andrzej SZALLA - Kierownik Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii WSOWL
 • kpt. dr inż. Mariusz FALKOWSKI - Asystent WSOWL
 • mjr mgr inż. Marcin PŁUCIENNICZAK - Wykładowca WSOWL
 • kpt. mgr Adrian GOLONKA - Asystent WSOWL
 • kpt. mgr inż. Jacek MIEDZIAK – sekretarz - Asystent WSOWL

Back to top