Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

  • Identyfikacja problemów związanych z organizacją, wyposażeniem oraz rozwojem jednostek wsparcia działań Wojska Polskiego na tle współczesnej sytuacji geopolitycznej na świecie.
  • Analiza doświadczeń z wykorzystania jednostek wsparcia działań w operacjach wojennych i reagowania kryzysowego.
  • Wskazanie zadań wojsk inżynieryjnych, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej oraz artylerii w systemie bezpieczeństwa państwa.
  • Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w kształceniu i rozwoju kadry wojskowej jednostek wsparcia działań.
  • Określenie kierunków rozwoju broni artyleryjskiej, przeciwlotniczej, zautomatyzowanych systemów dowodzenia walką przeciwlotniczą, sprzętu wojsk inżynieryjnych oraz obrony przed bronią masowego rażenia.
  • Przedstawienie propozycji zmian programowych na studiach I i II stopnia oraz kur-sach kwalifikacyjnych i doskonalących w grupach osobowych wsparcia działań wojsk.

Back to top