Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner konferencja bezpieczenstwo


 

9.45 – Otwarcie konferencji – płk dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. nadzw. WSOWL

10.00 – 11.15 – Sesja 1

 • Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – „Możliwości finansowania badań naukowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa”
 • Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej (DNiSW MON) – „Badania naukowe w Resorcie Obrony Narodowej i możliwości ich finansowania”
 • Kierownik Biura IATI Oddział Wrocław – „IATI - Stan obecny i perspektywy”
 • Dyskusja

11.15 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 14.00 – Sesja 2

Wystąpienia kierowników Centrów Kompetencji z Obszaru Tematycznego OT-11 Bezpieczeństwo (8 x 15’):

 • „Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń” – dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, Politechnika Wrocławska
 • „Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym” – prof. dr hab. inż. Jan Dziuban, Politechnika Wrocławska
 • „Smart Power Grids” - prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska
 • „Bezpieczeństwo energetyczne” - prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
 • „Bezpieczeństwo pożarowe i chemiczne” - prof. dr hab. inż. Ewa Rudnik, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • „Badania nieniszczące” - dr hab. Inż. Tomasz Chady, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • „Centrum Bezpieczeństwa Procesów” - dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
 • „Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa” – dr hab. Marian Żuber, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Dyskusja

14.00 – 14.30 – Zakończenie i wspólny lunch

 

Back to top