Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

konferencja dylematy 2017 wz


 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWO-PROGRAMOWEGO KONFERENCJI:

 • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA - JM Rektor-Komendant WSOWL, prof. WSOWL,
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKOWO-PROGRAMOWEGO KONFERENCJI:

 • płk dr hab. inż. Tomasz SMAL - Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. WSOWL,
  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki


CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWO-PROGRAMOWEGO KONFERENCJI:

 • dr hab. Zygmunt MAZUR, prof. PWr- Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Elżbieta JANTOŃ-DROZDOWSKA - Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Barbara KOŻUCH, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew MALARA, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Zdzisław KNECHT, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Antoni KOŻUCH, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Maria Wanda KOPERTYŃSKA, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Danuta MIERZWA, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan STACHOWICZ, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Aleksander PANASIUK – Kierownik Katedry Zarządzania Turystyką, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Mirosława PLUTA-OLEARNIK, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Barbara IWANKIEWICZ-RAK – Kierownik Katedry Podstaw Marketingu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Wojciech DOWNAR, prof. US – Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Agnieszka BIEŃKOWSKA, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Michał FLIEGER, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Ryszard KAMIŃSKI, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • dr hab. Ryszard KAŁUŻNY, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. inż. Zygmunt KRAL, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Stanisława OSTASIEWICZ, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Wojciech RYBICKI, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. inż. Stanisław STANEK, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Mirosław ZABIEROWSKI, prof. WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Back to top