Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Koło Naukowe Logistyki Mil-Log powstało w grudniu 2015 roku z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki.

Główną działalnością Koła jest poszerzanie wiedzy w z zakresu logistyki w formie teoretycznej jak również praktycznej.

 

Celem działalności Naukowego Koła Logistyki Mil-Log jest:

 • poszerzanie wiedzy z dziedziny logistyki wojskowej oraz cywilnej,
 • wprowadzanie studentów w obszar działalności naukowo-badawczej,
 • aktywizacja słuchaczy w zakresie działalności publicystycznej,
 • krzewienie wiedzy logistycznej wśród szerszej grupy odbiorców,
 • rozwój współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej,
 • pomoc studentom w wejściu na rynek pracy (objęciu pierwszego stanowiska służbowego),
 • promocja pozytywnego wizerunku Uczelni, Instytutu Dowodzenia oraz Zakładu Logistyki.

 

Naukowe Koło Logistyki Mil-Log realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • pracę naukową, której rodzaj określa plan działalności Koła uchwalony na bieżący rok akademicki,
 • organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji oraz dyskusji o tematyce zgodnej z celami Koła oraz uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje i organizacje,
 • kontakt ze studentami kierunków logistycznych z innych uczelni krajowych i zagranicznych,
 • opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych przez członków Koła,
 • współpracę z Kołami innych uczelni oraz podmiotów gospodarczych sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).

 

Back to top