Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

SGGW WARSZAWA - VII EDYCJA WARSZAWSKICH DNI LOGISTYKI
,,EDUKACJA-NAUKA-BIZNES 2017’’

W dniach 18-19 maja 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się VII edycja ,,Warszawskich dni logistyki”, których tematem przewodnim były „Innowacyjne rozwiązania w logistyce”. 

Wydarzenie to uświetniło zarazem 10-lecie kształcenia na kierunku logistyka, jakie realizuje Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Uczestnikami tegorocznej konferencji było wiele kół naukowych uczelni wyższych z całego kraju, a w tym podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu z ,,Koła Naukowego Logistyki Mil-Log”.
Celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz poglądów dotyczących innowacyjnych koncepcji oraz kierunków rozwoju logistyki.
Po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczestników oraz gości, a także przedstawicieli władz SGGW przez prof. dr. hab. Bogdana Klepackiego rozpoczęła się sesja plenarna, podczas której wygłoszone zostały referaty studentów i doktorantów. Po zakończonych sesjach odbył się panel dyskusyjnych przeznaczony dla wszystkich przybyłych studentów, którego moderatorem był  dr hab Maciej Stajniak z Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Uczestnicy mieli okazję wymienić liczne uwagi związane z tematem konferencji oraz podzielić się swoimi doświadczeniami.
Konferencja oprócz swoich niewątpliwych walorów naukowych zaowocowała również nawiązaniem wielu nowych kontaktów oraz zacieśnieniem współpracy ze środowiskiem cywilnym.

Back to top