Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 1 grudnia 2016 roku członkowie Naukowego Koła Logistyki ,,Mil-Log’’ uczestniczyli w obradach organizowanego cyklicznie przez Politechnikę Wrocławską - XII FORUM STUDENTÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI - TRANSLOGISTICS 2016. Tematem przewodnim tegorocznego Forum było: „Nowe spojrzenie na problemy branży TSL. Implementacja zaproponowanych pomysłów”.

Udział w konferencji umożliwił zarówno wymianę wiedzy i doświadczeń, jak również nawiązanie kontaktów z członkami kół logistycznych reprezentującymi uczelnie wyższe z całej Polski. Na Forum oprócz środowiska naukowego obecni byli również przedstawiciele firm sektora TSL.

Oprócz licznych wystąpień studentów głos zabierali również zaproszeni eksperci, wśród których szczególne zainteresowanie wzbudził wykład autorstwa p. Marcina Polkowskiego - wieloletniego szkoleniowca firm japońskich, który działał w branży motoryzacyjnej prowadząc liczne szkolenia oraz warsztaty m.in. z zakresu organizacji stanowisk, teorii i praktyki innowacji, czy integracji zespołu.

Dużym zainteresowaniem studentów cieszył się blok wykładowy dotyczący połączeń transgranicznych DEPL zorganizowany przez przedsiębiorstwo logistyczne DACHSER.

W ramach aktywizacji uczestników konferencji przeprowadzony został test wiedzy logistycznej, który przygotowała firma FF Fracht.

W części końcowej odbyła się debata nt. ,,Studia czy doświadczenie, co bardziej owocuje przy poszukiwaniu pracy przez młodego człowieka? - moderowana przez mgr. inż. Macieja Mysona. W jej trakcie uczestnicy konferencji dyskutowali między innymi o problematyce poszukiwania pierwszej pracy, poszerzania umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń.

Wieczorem w Strefie Kultury Studenckiej odbyło się spotkanie integracyjne stanowiące okazję do wspólnej zabawy i bliższego poznania uczestników Forum.


Back to top