Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniach 16-18.11.2016 r. w Jeleniej Górze - Cieplicach odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne EKSPLOLOG 2016, którego organizatorem była Katedra Logistyki WSOWL. Tematyka obrad dotyczyła szeroko rozumianych problemów logistycznych, a w szczególności:

  • przedstawieniu i identyfikacji potrzeb jednostek wojskowych w zakresie kierowania i realizacji procesu eksploatacji technicznej systemów uzbrojenia,
  • prezentacji osiągnięć naukowych i badawczych cywilnych oraz wojskowych ośrodków zajmujących się problematyką eksploatacji obiektów technicznych,
  • integracji środowisk naukowych i praktyków eksploatacji.

Uczestnikami tegorocznych obrad byli przedstawiciele bezpośrednich użytkowników i organizatorów procesów obsługiwań technicznych w jednostkach wojskowych (WITU, WITPiS. RBLog, WOG), dowództw różnego szczebla, cywilnych i wojskowych placówek kształcących przyszłych użytkowników techniki wojskowej (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, WAT, ASzWoj., CSWL w Poznaniu, CSLog. w Grudziądzu), a także producentów nowej techniki wojskowej oraz materiałów eksploatacyjnych używanych w SZ RP (OBRUM Sp.z.o.o., MAVERICK Sp.z.o.o, BELSE Sp.z.o.o.). Ponadto po raz pierwszy w dotychczasowej historii Sympozjum w obradach uczestniczyli podchorążowie WSOWL, członkowie działającego przy Wydziale Zarządzania Koła Naukowego Logistyki „Mil-log”, dla których specjalnie stworzono osobną, trzecią sesję obrad plenarnych.

W ramach Sesji młodych naukowców zaprezentowane zostały cztery referaty dedykowane różnym zagadnieniom z obszaru logistyki wojskowej. Podchorążowie Kamil Zdanowicz i Piotr Mroczkowski, studenci II roku WSO (grupa materiałowa), którzy występowali jako pierwsi, zaprezentowali referat pod tytułem: „Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych dla obronności i bezpieczeństwa państwa z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych”. Kolejne wystąpienie autorstwa pchor. Aleksandry Salwy oraz pchor. Jagody Szuby (III rok WSO – grupa materiałowa) pt.: „Magazynowanie wojskowe na przykładzie wielkopowierzchniowego magazynu wysokiego składowania w Kutnie” dotyczyło problematyki przechowywania zapasów w oparciu o sieć nowo tworzonych magazynów wysokiego składowania. Jako ostatni zaprezentowali się podchorążowie Tomasz Wilk i Dominik Drass (III rok WSO – grupa materiałowa), którzy wygłosili referat nt.: „Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w środowisku cywilnym i wojskowym”.

Wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników sympozjum, czego przykładem była duża ilość zadawanych pytań, a także cennych wskazówek dotyczących możliwości kontynuacji zapoczątkowanych przez podchorążych dociekań naukowych w oparciu o zaproponowane metody i oprzyrządowanie.

Kolejnym etapem obrad była sesja plakatowa, podczas której za swój projekt wyróżnieni zostali między innymi podchorążowie Piotr Mroczkowski i Kamil Zdanowicz.


Back to top