Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 17 grudnia 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Koła Naukowego Logistyki „Mil-Log”. Podczas obrad odczytany i zatwierdzony został statut Koła, przedstawione i omówione zostały także podstawowe założenia oraz cele funkcjonowania. Następnie w drodze głosowania wyłoniony został Zarząd Koła w składzie:

Przewodniczący: pchor. Agata GOWIK

Sekretarz: pchor. Bartosz GŁUSZEC

Wiceprzewodniczący ds. promocji i wizerunku: pchor. Ewelina MICHALSKA

Wiceprzewodniczący ds. naukowo-edytorskich: pchor. Tomasz WILK

Wiceprzewodniczący ds. logistycznych: pchor. Krystian GRABALSKI

 

Opiekunem Koła został wybrany: kpt. dr Wiktor BIERNIKOWICZ

 

Zebranie cieszyło się wysoką frekwencją!

Wszelkie informacje na temat terminów przyszłych spotkań oraz spraw bieżących dostępne będą na tablicy informacyjnej w budynku Zakładu Logistyki oraz na stronie internetowej uczelni.

Back to top