Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Podchorążowie z Koła Naukowego Logistyki Mil-Log reprezentowali naszą Uczelnię podczas ,,Dnia Logistyki’’ w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Celem zajęć zorganizowanych na prośbę dyrekcji szkoły było krzewienie wiedzy logistycznej oraz promocja Uczelni w środowisku cywilnym. Nasi słuchacze przygotowali szereg atrakcji dla uczniów w postaci zarówno konkurencji sportowych, jak i wyzwań intelektualnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi quiz logistyczny oraz wykład pt. „Logistyka wozem wojny – wybrane elementy teorii i praktyki”. Uczniowie szkoły mogli także dowiedzieć się o zasadach działania i możliwościach wykorzystania bramki RFID służącej do automatycznej identyfikacji towarów za pomocą fal radiowych.

W programie Dnia Logistyki znalazł się również pokaz walki wręcz oraz nauka podstawowych technik samoobrony zaprezentowane przez innych członków Koła. Wśród innych punktów programu wymienić można także trening musztry dla klas mundurowych, prezentację sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz zapoznanie z aktualną ofertą kształcenia WSOWL.


Back to top