Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniach 17-19.03.2016 członkowie Koła Naukowego Logistyki Mil-Log uczestniczyli w konferencji "Logistyka Wokół Nas 2016”. Konferencja zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe AElogic, działające przy Katedrze Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Temat obrad brzmiał: "Magazynowanie XXI w. - ewolucja czy rewolucja?" Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchiwali prelekcji studentów z różnych kół naukowych oraz przedstawicieli czołowych firm z sektora logistyki. Była to doskonała okazja do uzyskania cennych i aktualnych informacji zilustrowanych licznymi praktycznymi przykładami z praktyki gospodarczej.

Całość poprzedził wykład inauguracyjny, wygłoszony przez panią prof. dr hab. Elżbietę Gołembską – Kierownika Katedry Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Drugiego dnia realizowane były wycieczki do wybranych przez uczestników konferencji firm, podczas których można było poznać ich organizację i specyfikę pracy. Nasza delegacja udała się do Portu Lotniczego Ławica, gdzie mogliśmy obserwować pracę agenta handlingowego, sortownie bagażu, sposoby odstraszania ptaków w strefie lotniska oraz działanie Oddziału Specjalnego Straży Granicznej.

Następnie odbyła się gra logistyczna, podczas której grupy studentów mogły rywalizować ze sobą w szybkości, poprawności oraz wymyślaniu sposobów rozwiązywania problemów magazynowych.
Udział w konferencji pozwolił naszym słuchaczom na wzbogacenie własnej wiedzy, zdobycie cennych kontaktów oraz inspiracji do dalszej twórczej pracy w rozwijającym się Kole Naukowym Logistki Mil-Log.


Back to top