Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Podchorążowie z Naukowego Koła Logistyki ,,Mil-Log’’ działającego przy Instytucie Dowodzenia WSOWL uczestniczyli w dniach 24-26.04.2016 r. w konferencji naukowej ,,Student Maritime Conference 2016’’. Wydarzenie to miało miejsce w Akademii Morskiej w Gdyni, a jego organizatorem było Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG. W obradach wzięło udział ponad 280 studentów zrzeszonych w 30 kołach naukowych z całej Polski.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z ekologistyki i zrównoważonego rozwoju transportu w sektorze Transport Spedycja Logistyka (TSL).

W ramach pierwszego dnia obrad prowadzonych w auli Wydziału Nawigacyjnego odbyła się prezentacja zgłoszonych do konkursu prac oraz dyskusja z udziałem licznie zaproszonych gości reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe.

W wyniku przeprowadzonego głosowania nagrodę za najlepszy referat otrzymali Katarzyna Kowalska i Filip Odważny reprezentujący Koło Naukowe „Logistyka” z Politechniki Poznańskiej, którzy wygłosili ciekawą prezentację pod tytułem „Zamień odpad na towar – nowoczesne narzędzia szansą na drugie życie odpadów”. Oprócz referatów studentów, swoje prezentacje przedstawili również zaproszeni goście reprezentujący sektor TSL oraz Urząd Celny w Gdyni. Następnie uczestnicy konferencji udali się w rejs promem do Szwecji, gdzie mieli okazję zwiedzić miasto partnerskie Gdyni – Karlskrone.

Udział w konferencji zaowocował nawiązaniem nowych kontaktów oraz wymianą doświadczeń, które wykorzystane zostaną w dalszej działalności Koła.


Back to top