Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W dniu 24.05.2017 r. członkowie Koła Naukowego Logistyki Mil-Log zwiedzili wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej przedsiębiorstwo ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich, producenta KTO, który od 2004 roku wchodzi na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Gościnnie w podróży udział wzięli również słuchacze zagranicznych uczelni wojskowych przebywający aktualnie w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w ramach programu Erasmus+.

SGGW WARSZAWA - VII EDYCJA WARSZAWSKICH DNI LOGISTYKI
,,EDUKACJA-NAUKA-BIZNES 2017’’

W dniach 18-19 maja 2017 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się VII edycja ,,Warszawskich dni logistyki”, których tematem przewodnim były „Innowacyjne rozwiązania w logistyce”. 

W dniach 23-25 kwietnia 2017 na Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się IX edycja ,,Student Maritime Conference 2017”, organizowana przez Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG, które działa przy Katedrze Logistyki i Systemów Transportowych. W tym roku do Gdyni przyjechało 210 studentów reprezentujących 26 kół naukowych z całej Polski, a wśród nich również reprezentująca WSOWL delegacja Naukowego Koła Logistyki Mil-Log w składzie: st. kpr. pchor. Dominik Drass, kpr. pchor. Kamil Chojnacki, kpr. pchor. Mateusz Palicki, kpr. pchor. Kamil Zdanowicz oraz kpr. pchor. Piotr Mroczkowski.

W dniu 1 grudnia 2016 roku członkowie Naukowego Koła Logistyki ,,Mil-Log’’ uczestniczyli w obradach organizowanego cyklicznie przez Politechnikę Wrocławską - XII FORUM STUDENTÓW TRANSPORTU I LOGISTYKI - TRANSLOGISTICS 2016. Tematem przewodnim tegorocznego Forum było: „Nowe spojrzenie na problemy branży TSL. Implementacja zaproponowanych pomysłów”.

Udział w konferencji umożliwił zarówno wymianę wiedzy i doświadczeń, jak również nawiązanie kontaktów z członkami kół logistycznych reprezentującymi uczelnie wyższe z całej Polski. Na Forum oprócz środowiska naukowego obecni byli również przedstawiciele firm sektora TSL.

W dniach 16-18.11.2016 r. w Jeleniej Górze - Cieplicach odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo – Techniczne EKSPLOLOG 2016, którego organizatorem była Katedra Logistyki WSOWL. Tematyka obrad dotyczyła szeroko rozumianych problemów logistycznych, a w szczególności:

  • przedstawieniu i identyfikacji potrzeb jednostek wojskowych w zakresie kierowania i realizacji procesu eksploatacji technicznej systemów uzbrojenia,
  • prezentacji osiągnięć naukowych i badawczych cywilnych oraz wojskowych ośrodków zajmujących się problematyką eksploatacji obiektów technicznych,
  • integracji środowisk naukowych i praktyków eksploatacji.

Podchorążowie z Naukowego Koła Logistyki ,,Mil-Log’’ działającego przy Instytucie Dowodzenia WSOWL uczestniczyli w dniach 24-26.04.2016 r. w konferencji naukowej ,,Student Maritime Conference 2016’’. Wydarzenie to miało miejsce w Akademii Morskiej w Gdyni, a jego organizatorem było Koło Naukowe Transportu i Logistyki TRANSLOG. W obradach wzięło udział ponad 280 studentów zrzeszonych w 30 kołach naukowych z całej Polski.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z ekologistyki i zrównoważonego rozwoju transportu w sektorze Transport Spedycja Logistyka (TSL).

W dniach 17-19.03.2016 członkowie Koła Naukowego Logistyki Mil-Log uczestniczyli w konferencji "Logistyka Wokół Nas 2016”. Konferencja zorganizowana została przez Studenckie Koło Naukowe AElogic, działające przy Katedrze Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Temat obrad brzmiał: "Magazynowanie XXI w. - ewolucja czy rewolucja?" Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchiwali prelekcji studentów z różnych kół naukowych oraz przedstawicieli czołowych firm z sektora logistyki. Była to doskonała okazja do uzyskania cennych i aktualnych informacji zilustrowanych licznymi praktycznymi przykładami z praktyki gospodarczej.

Podchorążowie z Koła Naukowego Logistyki Mil-Log reprezentowali naszą Uczelnię podczas ,,Dnia Logistyki’’ w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Celem zajęć zorganizowanych na prośbę dyrekcji szkoły było krzewienie wiedzy logistycznej oraz promocja Uczelni w środowisku cywilnym. Nasi słuchacze przygotowali szereg atrakcji dla uczniów w postaci zarówno konkurencji sportowych, jak i wyzwań intelektualnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi quiz logistyczny oraz wykład pt. „Logistyka wozem wojny – wybrane elementy teorii i praktyki”. Uczniowie szkoły mogli także dowiedzieć się o zasadach działania i możliwościach wykorzystania bramki RFID służącej do automatycznej identyfikacji towarów za pomocą fal radiowych.

W dniu 03.12.2015 r. podchorążowie drugiego roku studiów specjalności materiałowej uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki „TransLogistics". Konferencja odbyła w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej. W wydarzeniu corocznie uczestniczy około 200 studentów z renomowanych krajowych uczelni technicznych i ekonomicznych. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele firm z branży transportowej.

Back to top