Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

icts 2017


 

  • Pożary środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego.
  • Pożary pojazdów specjalnych.
  • Zabezpieczenia przeciwpożarowe środków transportu i infrastruktury transportowej.
  • Przyczyny pożarów i techniki gaszenia pojazdów.
  • Napędy hybrydowe w pojazdach a bezpieczeństwo działań gaśniczych i ratowniczych.
   oraz
 • Bezpieczeństwo techniczne jako dziedzina nauki i wiedzy.
 • Bezpieczeństwo procesów chemicznych.
 • Bezpieczeństwo pożarowe.
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy.
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ratownictwo techniczne.
 • Bezpieczeństwo w operacjach wojskowych.
 • Zarządzanie procesami i zasobami w systemach bezpieczeństwa.
 • Logistyka w systemach bezpieczeństwa.
 • Systemy informatyczne w systemach bezpieczeństwa.

 

Back to top