Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

  

Analiza czynników źródeł i skutków współczesnych kryzysów społecznych
ppłk dr Marek Bodziany (2015-2016)

 

Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, społeczne i polityczne bezpieczeństwa personalnego
dr hab. Teresa Grabińska (2015-2017)

 

Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w wybranych krajach członkowskich
dr inż. Marian Żuber (2015-2016)

 

Komunikacja wewnętrzna w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych - stan obecny i perspektywy
dr Aneta Kazanecka (2015-2016)

 

Współczesny obraz bezpieczeństwa międzynarodowego w mediach masowych w wybranych państwach europejskich będących członkami NATO
dr Aneta Kazanecka (2015-2016)

 

Bezpieczeństwo narodowe Polski w świetle zagrożenia wojną jądrową w latach 1949-1991
mjr dr Adam Szymanowicz (2015-2016)

 

Efektywność socjalizacji grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa personalnego na przykładzie wojska
mjr dr Paweł Wasilewski (2015-2016)

 

Wpływ starzenia olejów silnikowych na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn roboczych
kpt. dr Jacek Ryczyński (2016)

 

Zastosowanie makrocyklicznych kompleksów lantanowców jako potencjalnych katalizatorów hydrolizy wybranych toksycznych związków fosforoorganicznych
dr hab. inż. Witalis Pellowski (2016-2017)

 

Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk (2016-2018)

 

Reagowanie w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym
mjr dr Jarosław Stelmach (2016-2017)

 

Estetyczny wymiar bezpieczeństwa personalnego (ontologicznego)
dr Jerzy Luty (2016-2018)

 

Związek stanu naprężęń i odkształceń podkładu kolejowego z warunkami posadowienia w ośrodku niespoistym typu podsypka tłuczniowa
dr hab. inż. Andrzej Surowiecki (2016)

 

Badanie wybranych elementów infrastruktury krytycznej w aspekcie bezpieczeństwa technicznego
dr hab. inż. Tadeusz Chrzan (2016-2017)

 

Profilowanie psychologiczne jako element wspierający prowadzenie działań operacji wojskowych
dr Marzena Netczuk-Gwoźdźiewicz (2016-2017)

 

Kresowe projekty edukacyjne" na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego
dr Michał Lubicz –Miszewski (2016-2018)

 

Postawy proobronne studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dr hab. Marian Marcinkowski (2016-2018)

 

Back to top