Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

 • ppłk dr inż. Paweł Maciejewski, płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, ppłk inż. Jacek Szlęk, mjr dr inż. Robert Pich,
  kpt. dr inż. Zbigniew Zielonka, kpt. mgr inż. Mirosław Stankiewicz, mł. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński (PSP):

  "Analiza możliwości współpracy wojsk chemicznych oraz elementów podsystemu niemilitarnego w ramach likwidacji skutków aktów terroru
  z wykorzystaniem toksycznych substancji chemicznych lub/i promieniotwórczych"

  WSOWL, Wrocław 2011

 

 • płk dr inż. Witalis Pellowski, mjr dr inż. Robert Pich:
  „Opracowanie założeń techniczno-organizacyjnych modułów panelowych do prowadzenia likwidacji skażeń”
  WSOWL, Wrocław 2012;

 

 • dr hab. Teresa Grabińska, prof. WSOWL:
  „Bezpieczeństwo personalne w warunkach pokoju i wojny”. 
  WSOWL, 2012-2014;

 

 • płk dr hab. Henryk Spustek, kpt. mgr inż. Jacek Ryczyński, mjr dr inż. Robert Pich:
  „Implementacja komputerowa symulacyjnych modeli walki w środowisku MATLAB – SIMULINK"
  WSOWL, Wrocław 2013;

 

 • ppłk dr inż. Krzysztof Jamroziak:
  „Identyfikacja własności materiałów z wykorzystaniem nieliniowych modeli zdegenerowanych w zastosowaniach do ochrony balistycznej miękkiej”
  Projekt badawczy habilitacyjny MNiSW, 2013;

 

 • mjr dr Paweł Wasilewski:
  „Kształtowanie postaw proobronnych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na przykładzie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”
  WSOWL, Wrocław 2013;

 

 • dr Jerzy Luty:
  „Biologia czy kultura? Sztuka jako kategoria naturalna w estetyce ewolucyjnej”. 
  Projekt badawczy MNiSW nr 2013/09/B/HS1/02861;

 

 • dr hab. inż. J. Szelka:
  „Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych w zarządzaniu przedsięwzięciami inżynieryjnymi”.
  WSOWL. Wrocław 2013-2014; 

 

 • prof. dr hab. inż. Zenon ZAMIAR
  „Infrastruktura przesyłu gazu i dywersyfikacja dostaw w systemie bezpieczeństwa energetycznego”
  WSOWL, Wrocław 2013-2015

 

 • dr hab. inż. Janusz SZELKA
  „Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych w zarządzaniu przedsięwzięciami inżynieryjnymi"
  WSOWL, Wrocław 2013-2015

 

 • dr hab. inż. Tadeusz Chrzan
  "Bezpieczeństwo techniczne obiektów infrastruktury krytycznej kraju"
  WSOWL, Wrocław 2015

 

 • dr hab. inż. Andrzej SUROWIECKI
  "Wybrane aspekty wytrzymałościowe obiektów komunikacyjnych. Badanie stateczności skarpy nasypu komunikacyjnego w zmiennych warunkach eksploatacji"
  WSOWL, Wrocław 2015

 

Back to top