Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

  1. W 2013 roku Wydział pozyskał w ramach konkursu MNiSW dotację w kwocie 1 000 000,00 zł na potrzeby podniesienia jakości kształcenia na kierunku: inżynieria bezpieczeństwa (Nr konkursu: MNiSW DNS_WUP-6001-22124-26/IP/12). W ramach pozyskanych funduszy tworzone są miedzy innymi laboratoria: informatycznego wsparcia w modelowaniu zagrożeń, inżynierii odwrotnej, czy systemów numerycznych.
  2. W latach 2011-2016 następująca liczba pracowników Wydziału uzyskała wyższe stopnie lub tytuły naukowe:
  • Tytuł naukowy profesora: 6 osób;
  • Stopień naukowy doktora habilitowanego: 12 osób;
  • Stopień naukowy doktora: 30 osób.
  1. Cykliczne konferencje organizowane przez Wydział:
  • Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Społeczeństwo a wojna";
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja dla bezpieczeństwa";
  • Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa";
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu ,,Bezpieczeństwo Techniczne".

Back to top