Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Statutowa działalność naukowa w Wydziale prowadzona jest w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i technicznych. Do zasadniczych dyscyplin naukowych, które są eksplorowane przez pracowników naukowo-badawczych Wydziału należą:

I. W naukach humanistycznych:

 • Filozofia;
 • Historia.

II. W naukach społecznych:

 • Nauki o obronności;
 • Nauki o bezpieczeństwie;
 • Nauki polityczne;
 • Socjologia;
 • Psychologia.

III. W naukach technicznych:

 • Inżynieria chemiczna;
 • Budowa i eksploatacja maszyn;
 • Wytrzymałość materiałów;
 • Inżynieria materiałowa;
 • Mechanika;
 • Transport.

Back to top