Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

REGULAMIN WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW CYWILNYCH WSOWL ORAZ ZASAD ROZLICZANIA TYCH WYJAZDÓW pdf button

Załącznik 1 - rachunek kosztów wyjazdu

Załącznik 2 - wniosek o wyrażenie zgody na odbycie podrózy

Załącznik 3 - wniosek o zwrot kosztów podróży

Załącznik 4 - wniosek o udzielenie zaliczki

Załącznik 5 - druk rozliczenia zaliczki

 

Zarządzenie Prorektora ds. studenckich:

 

REGULAMIN REJESTRACJI, ZASAD DZIAŁALNOŚCI I FINANSOWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH W WSOWL word

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ KÓŁ NAUKOWYCH, UCZELNIANYCH SEKCJI ZAINTERESOWAŃ WSOWL ORAZ SAMORZĄDU STUDENCKIEGO pdf button

Załącznik 1 - plan zamierzeń

Załącznik 2 - wniosek o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej

Załącznik 3 - wniosek o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej

Załącznik 4 - wniosek o zwrot kosztów podróży służbowej

Załącznik 5 - wniosek o zwrot poniesionych kosztów

Załącznik 6 - rachunek kosztów wyjazdu służbowego (WZÓR)- dotyczy tylko podchorążych. Dla studentów cywilnych rachunek wyjazdu znajduje się w Regulaminie wyjazdów służbowych realizowanych przez studentów cywilnych WSOWL oraz zasad rozliczania tych wyjazdów

 

Back to top