Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego zostały założone w 2011 roku z inicjatywy mjr. dr. Marka Bodziany – adiunkta Zakładu Socjologii. Są czasopismem o charakterze cyklicznym, ukazującym się dwa raz w roku. Swoim obszarem tematycznym obejmują interdyscyplinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, globalizacji, stosunków międzynarodowych, nauk ekonomicznych i społecznych, a także z historii wojskowości.

Artykuły w nich publikowane mają charakter dyskusyjny i są efektem działalności studentów w naukowych kołach studenckich, sekcjach naukowych, a także indywidualnych zainteresowań (projekt okładki - ppłk dr Marek BODZIANY).

 

okladka zeszyt

 

Back to top