Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WOLSKI JAROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kontakt, Relikt, Nóż - wschodnie pancerze reaktywne Cz. 1
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2015, nr 11, s. 48-58
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pancerze reaktywne ; Kontakt-1 (pancerz reaktywny) ; Opancerzenie wozów bojowych
Streszczenie: Pancerze reaktywne ERA (Explosive Reactive Armour) były w połowie lat 80. XX wieku elementem pancerza czołgów produkowanych w ZSRR. Obecnie w czołgach z rodziny T-72, T-64 i T-80 nadal stosuje się różne wersje opracowanych wówczas ERA. Działanie klasycznego pancerza reaktywnego ERA polega "[...] na wymuszonym eksplozją materiałów wybuchowych ruchu elementów metalowych kasety pancerza, które powodują boczne naprężenia skutkujące spacjacją strumienia kumulacyjnego, ciągłym pojawianiem się nowego materiału na drodze strumienia kumulacyjnego lub też wygięciem, a optymalnie złamaniem, penetratora pocisku podkalibrowego. Owa generalna zasada realizowana jest za pomocą różnej budowy wewnętrznej kaset. [...]" Przedstawicielem pierwszej generacji pancerzy reaktywnych, które posiadały lekkie kasety i były skuteczne tylko przeciw głowicom kumulacyjnym był m.in. Kontakt-1.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

2/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kontakt, Relikt, Nóż - wschodnie pancerze reaktywne Cz. 2
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2015, nr 12, s. 64-77
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pancerze reaktywne ; Kontakt-5 (pancerz reaktywny) ; Relikt (pancerz reaktywny) ; Nóż (pancerz reaktywny) ; Opancerzenie wozów bojowych
Słowa kluczowe ang.: Kontakt-5 ; Relikt ; Nóż
Streszczenie: Autor przedstawił wschodnie pancerze reaktywne. Wśród omówionych modeli znalazły się: Kontakt-5, Relikt oraz Nóż. Kontakt-5 to pierwszy na świecie, seryjnie wdrożony do produkcji wybuchowy pancerz reaktywny ERA (Explosive Reactive Armour). Jego następcą był pancerz ERA Relikt, który miał być skuteczny także wobec głowic kumulacyjnych wyposażonych w prekursor. Ostatnim omówionym pancerzem jest opracowany na Ukrainie pancerz reaktywny Nóż oraz jego wersja rozwojowa Duplet. "[...] Mechanizm działania ERA Nóż jest pochodną funkcjonowania linearnych ładunków kumulacyjnych - inna nazwa to ładunki liniowe lub też wydłużone ładunki kumulacyjne. [...]"
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

3/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Przyszłość bojowych wozów piechoty
Tytuł czasopisma: Przegląd Sił Zbrojnych
Szczegóły: 2015, nr 3, s. 72-79
p-ISSN: 2353-1975

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Puma (wóz bojowy) ; BWP-1 (wóz bojowy) ; Wozy bojowe (Polska)
Słowa kluczowe ang.: Combat vehicles (Poland)
Streszczenie: W artykule poruszono temat ogólnoeuropejskich tendencji rozwojowych, bojowych wozów piechoty. Omówiono układ pojazdu, wspólnym mianownikiem bojowych wozów piechoty jest układ konstrukcyjny. Autor zaznacza, iż kompromisem trudnym do osiągniecia jest pogodzenie wymagań dotyczących desantu, liczebności drużyny oraz struktury plutonu z możliwościami konstrukcyjnymi bojowych wozów piechoty. Bardzo ważna jest siła ognia, we współczesnych bojowych wozach piechoty składa się na nią system wieżowy, wyposażony w uzbrojenie główne (armatę automatyczną), uzbrojenie pomocnicze (km lub wkm) oraz często dedykowane uzbrojenie przeciwpancerne, zwykłe przeciwpancerne pociski kierowane (PPK). Warto zwrócić uwagę, także na osłonę pojazdu, która w ciągu ostatnich trzydziestu lat znacząco się zmieniała. Obecnie złożone systemy w bojowych wozach piechoty chronią pojazd i załogę na wielu poziomach.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

4/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: PT-91 Twardy : modernizacja zamiast fikcji?
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2015, nr 9, s. 26-42
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: PT-91 Twardy (czołg) ; T-72 (czołg) ; Modernizacja czołgów ; Czołgi
Słowa kluczowe ang.: PT-91 Twardy (tank) ; T-72 (tank) ; Modernization of tanks ; Tanks
Streszczenie: Wojsko Polskie dysponuje 232 czołgami PT-91 z lat 1994-2002. Spośród argumentów autora przemawiających za koniecznością modernizacji PT-91 wymienić należy m.in.: geostrategiczne położenie Polski połączone z sytuacją w Europie, brak następcy PT-91 Twardy czy wsparcie polskiego przemysłu połączone z rozwojem w obszarze modernizacji sprzętu pancernego. Jedynym argumentem przeciw modernizacji jest całkowity koszt całej operacji. Autor analizuje trzy programy modernizacji wozów rodziny T-72. Są to wariant czeski, ukraiński i rozwiązania rosyjskie. Program czeski pokazuje jakich błędów należy się wystrzegać. Czesi założyli poprawę wszystkich parametrów T-72M4Cz, w efekcie powstał niemal nowy model czołgu, a koszty z tym związane przerosły możliwości programu. Natomiast w ukraińskich modernizacjach zwraca uwagę przemyślana koncepcja, unikanie wzrostu kosztów oraz modułowa budowa. Autor pokazuje rozwiązania zastosowane w trakcie modernizacji T-72AG, T-72MP czy T-72UA1. Najbardziej przemyślane okazały się rozwiązania rosyjskie. Modernizacją objęto wozy: T-72B/B1/B model 1989 do standardu T-72BA (Obiekt 184A/A1), T-72B model 1989, wersja T-72B3 (Obiekt 184-M3) oraz najnowsza modernizacja T-72B3M. Oceniając kolejne programy modernizacji autor zwraca uwagę na: ilość modernizowanych pojazdów, zakres modernizacji czy pozorne oszczędności. Artykuł kończą konkretne propozycje modernizacji, jakie warto zdaniem autora przeprowadzić na PT-91 Twardy.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

5/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Rosyjski czołg nowej generacji
Tytuł czasopisma: Przegląd Sił Zbrojnych
Szczegóły: 2015, nr 4, s. 135-144
p-ISSN: 2353-1975

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Czołgi (Rosja) ; T-14 ARMATA (czołg) ; Siły zbrojne (Rosja)
Słowa kluczowe ang.: Tanks (Russia) ; T-14 ARMATA (tank) ; Armed forces (Russia)
Streszczenie: Autor omawia przebieg prac nad czołgiem IV generacji, którym jest wóz T-14 ARMATA (obiekt 148). Z przedstawionych danych technicznych należy zwrócić uwagę na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne: układ konstrukcyjny z bezzałogową zdalnie sterowana wieżą, odizolowany przedział z przodu kadłuba dla trzech członków załogi oraz napęd z tyłu pojazdu.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

6/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Wspomóc pancerz : aktywne systemy ochrony pojazdów przeciw pociskom podkalibrowym
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2015, nr 10, s. 24-38
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: ASOP (Aktywne Systemy Ochrony Pojazdów) ; Opancerzenie wozów bojowych ; Pancerze ; Amunicja podkalibrowa
Słowa kluczowe ang.: Armours ; Subcalibre ammunition
Streszczenie: Autor analizuje konstrukcję opancerzonych pojazdów gąsienicowych oraz umiejscowienie osłon. W oparciu o te dane bada przebijalność amunicji APFSDS oraz efekt wzrostu kalibru pocisków armatnich. Przedstawia również pociski formowane wybuchowo EFP oraz penetratory pocisków podkalibrowych o sporym wydłużeniu jako najtrudniejsze do neutralizacji środki przeciwpancerne. Autor omawia pierwsze prace nad powstaniem aktywnych systemów ochrony prowadzone od lat 60. XX wieku. Analizuje systemy aktywnej ochrony takie jak: izraelski Iron Fist, niemiecki AVePS, czeska EFA oraz niemiecki system AMAP-ADS.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

7/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Zwiększenie żywotności wozów bojowych
Tytuł czasopisma: Przegląd Sił Zbrojnych
Szczegóły: 2015, nr 3, s. 90-95
p-ISSN: 2353-1975

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Wozy bojowe
Słowa kluczowe ang.: Combat vehicles
Streszczenie: Tematem artykułu jest poziom bezpieczeństwa bojowych wozów piechoty. Autor zaznacza, iż producenci bojowych wozów piechoty dość rzadko podejmowali próby kompleksowej ochrony pojazdów przed oddziaływaniem czynników rażących, choćby tylko ich przedniej pół-strefy. Z jednej strony na przeszkodzie stał wymóg pływalności, z drugiej - brak odpowiednich technologii. Zmiany datujące się od lat osiemdziesiątych miały swoje pierwotne podłoże w ewolucji zimnowojennego pola walki, jednak wymuszona po roku 2000 ekspedycyjność i udział w konfliktach asymetrycznych spowodowały zmianę w podejściu do zagadnienia osłony pojazdów.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

8/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza - Leopard 2. Cz. 2
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 11, s. 42-50
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Leopard 2 (czołg) ; Czołgi (Niemcy) ; Opancerzenie wozów bojowych ; Pancerze
Słowa kluczowe ang.: Leopard 2 ; Tanks (Germany) ; Armoured vehicles ; Armour
Streszczenie: Artykuł przedstawia zmiany, które dokonywały się od lat 80. XX wieku dotyczące konstrukcji i wytrzymałości osłony pancerza niemieckiego czołgu Leopard 2, jako odpowiedź na zwiększone możliwości pocisków armii sygnatariuszy Układu Warszawskiego. W 1988 r. w Niemczech rozpoczęto program mający na celu podniesienie wartości bojowej czołgów podstawowych Bundeswehry - Kampfwertsteigerungsprogramm (KWS). Omówiono założenia tego programu oraz proces modernizacji czołgów, a następnie skupiono się na zmianach dotyczących pancerza nowej generacji czołgu Leopard 2A5. Scharakteryzowano wersje czołgu tworzone dla różnych państw, wywodzące się z innej gałęzi programu KWS, zwanej TVM max. Zaprezentowano także tzw. asymetryczne wersje Leoparda 2: 2A6M i 2A4CAN oraz najnowszą wersję Leopard 2A7. Opisano modernizację osłony czołgów Leopard 2, za które odpowiedzialne są firmy Rheinmetall Defence i IBD Deisenroth, a także z firmą RUAG.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

9/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza - wczesne wersje Leopard 2
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 10, s. 34-44
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Czołgi ; Leopard 2 (czołg) ; Opancerzenie wozów bojowych ; Pancerze
Słowa kluczowe ang.: Tanks ; Leopard 2 ; Armours ; Armoured vehicles
Streszczenie: Artykuł przedstawia genezę konstrukcji niemieckiego czołgu Leopard 2 i jego opancerzenia. Wyszczególniono główne komponenty uzbrojenia protoplasty pojazdu, czyli Leoparda 1 oraz elementy ochrony pancernej. Scharakteryzowano dwa prototypy oznaczone jako ET1 i ET2, powstałe w ramach programu Keiler (Dzik) oraz 16 prototypów Leoparda 2, następcę zarzuconego w 1970 roku projektu Eber (Odyniec). Omówiono pancerz specjalny tzw. "pancerz Harveya", (zwany też Cobham) stworzony w ramach programu Burlington i stanowiący efekt pracy Ośrodka Badań i Rozwoju Pojazdów Bojowych (FVRDE) w Wielkiej Brytanii. Przedstawiono etapy dalszego kształtowania się osłony do Leoparda 2 i kolejnych jego wersji: Leoparda 2AV, 2A0 i 2A4. Poruszono takie zagadnienia jak integralność pancerza Leoparda 2 oraz ocena jego odporności i przeżywalności.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

10/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Artyleria w zwalczaniu pojazdów opancerzonych
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 1, s. 36-49
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Amunicja przeciwpancerna ; Pociski przeciwpancerne kierowane ; FOFA (doktryna)
Słowa kluczowe ang.: Antitank guided missiles ; FOFA (Follow On Forces Attack)
Streszczenie: W artykule omówiono nowe rozwiązania wykorzystywane w artylerii do zwalczania pojazdów opancerzonych. Wśród omówionych rozwiązań znalazły się m.in.: artyleryjska i rakietowa amunicja kasetowa z subamunicją kumulacyjno-odłamkową - DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition), precyzyjny, artyleryjski kierowany pocisk przeciwpancerny M712 Copperhead oraz pocisk kal. 152 mm Krasnopol. Autor omówił również znaczenie przyjętej w Stanach Zjednoczonych, w 1986 roku doktryny FOFA (Follow On Forces Attack). Moment ten przyjmuje się za początek gwałtownego rozwoju zdolności artylerii do zwalczania mobilnych celów opancerzonych. Na bazie koncepcji FOFA pojawiły się m.in.: pociski moździerzowe, pociski artyleryjskie oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe. Analizując sytuację polskich sił zbrojnych priorytetem jest pozyskanie amunicji "inteligentnej" kal. 155 mm do zwalczania pojazdów opancerzonych.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

11/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Buntar, Bokser, Mołot, Nota - ukraińskie czołgi nowej generacji
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 7, s. 60-69
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Czołgi (Ukraina) ; Przemysł zbrojeniowy (Ukraina) ; Buntar (czołg) ; Bokser (czołg) ; Mołot (czołg) ; Nota (czołg)
Słowa kluczowe ang.: Tanks (Ukraine) ; Arms industry (Ukraine) ; Buntar (tank) ; Bokser (tank) ; Mołot (tank) ; Nota (tank)
Streszczenie: W artykule omówiono czołgi, których konstrukcje zostały opracowane przez biuro konstrukcyjne "Charkowskiej Fabryki Parowozów" związane z osobą radzieckiego inżyniera i konstruktora broni pancernej Aleksandra Morozowa. Wśród omówionych konstrukcji znalazły się m.in. Ob.490A Buntar, ukraiński czołg BM Bułat, w którym wykorzystano przetestowane na Buntarze rozwiązania, Ob.477 Bokser oraz bazujący na nim Ob.477A Bokser-Mołot. Kolejną konstrukcją był Ob.477A1 Nota, mimo niepowodzenia tego programu prowadzono prace nad jego następcą o prawdopodobnym oznaczeniu Ob.477A2 Biała.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

12/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Czołgi nowej generacji - układ konstrukcyjny
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 2, s. 60-69
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Czołgi ; Układy konstrukcyjne czołgów ; Pancerze
Słowa kluczowe ang.: Tanks ; Armours
Streszczenie: Autor zaprezentował rozwój obecnego układu konstrukcyjnego czołgów. Konstrukcje tworzone w Związku Radzieckim charakteryzowały się małą kubaturą przedziału załogi a tym samym możliwie małą masą. W kolejnych rozwiązaniach zredukowano ilość członków załogi poprzez rezygnację z ładowniczego i wprowadzenie automatu ładowania oraz magazynu amunicji pod wieżą. Pojazdy te posiadały grube pancerze, były więc w wysokim stopniu zabezpieczone przed dedykowaną bronią przeciwpancerną. Rozwiązania stosowane w krajach NATO skupiały się przede wszystkim na sile ognia i mobilności pojazdu. Przełomem okazał się pancerz "Burlington", który skutecznie osłonił czołgi NATO. Opracowanie broni top-attack oraz wzrost przebijalności pocisków podkalibrowych doprowadziły do wyczerpania się możliwości osłony wozów o klasycznym układzie konstrukcyjnym. Optymalny układ czołgów nowej generacji to: załoga z przodu kadłuba, napęd z tyłu, przedział bojowy oraz zdalnie sterowana wieża pośrodku. Obecnie napęd stanowi największą przeszkodę w dalszej ewolucji.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

13/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Czołgi rodziny T-72 w konfliktach zbrojnych
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 6, s. 38-51
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: T-72 (czołg ; użycie bojowe) ; Czołgi
Słowa kluczowe ang.: T-72 (tank ; the use of combat) ; Tanks
Streszczenie: Czołg T-72 obecnie postrzegany jest jako model przestarzały, łatwo ulegający zniszczeniu. W artykule przedstawiono oraz oceniono udział czołgu w różnych konfliktach zbrojnych. Za negatywny uznano udział T-72 w pierwszej wojnie w Czeczeni oraz w operacjach "Pustynna Burza" oraz "Iracka Wolność". Natomiast pozytywie oceniono udział T-72 w drugim konflikcie w Czeczeni, walkach na Ukrainie (rok 2014 i 2015) oraz podczas obecnego konfliktu w Syrii. Autor podkreśla jak duże znaczenie dla powodzenia operacji ma m.in. zgranie załóg, taktyka użycia czołgów oraz wsparcie piechoty, artylerii i lotnictwa.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

14/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Jak zbudowany jest pancerz Merkawa
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 8, s. 54-68
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Czołgi (Izrael) ; Wojska pancerne (Izrael) ; Merkava (czołg) ; Merkava Mk4 (czołg) ; Opancerzenie wozów bojowych
Słowa kluczowe ang.: Tanks (Israel) ; Armoured forces (Israel) ; Merkava (tank) ; Merkava Mk4 (tank)
Streszczenie: Pierwsze prace nad Merkawą sięgają roku 1970. Produkcja seryjna Merkaw Mk.1 rozpoczęła się w kwietniu 1979 roku. Na przestrzeni czterdziestu lat powstały cztery generacje czołgu Merkawa. Warto podkreślić przebieg kolejnych etapów w konstrukcji pancerza mających wpływ na maksymalizację jego skuteczności. "[...] Wersja Mk.1 posiadała relatywnie prosty pancerz grodziowy, Mk.2B - pierwsze osłony kompozytowe z udziałem ceramiki, Mk.3 miała już dojrzałe modułowe osłony kompozytowe, a Mk.2BATASH i Mk.3D - pancerz NxRA. [...]" Merkawa Mk.4M posiada aktywny system ochrony Trophy i na chwilę obecną jest "[...] najlepiej chronionym przed nosicielami głowic kumulacyjnych seryjnym czołgiem na świecie. [...]"
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

15/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Jaki granatnik przeciwpancerny dla Wojska Polskiego?
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 4, s. 56-64
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Granatniki przeciwpancerne (Polska) ; Broń przeciwpancerna (Polska)
Streszczenie: Wojsko Polskie posiada obecnie na wyposażeniu granatniki przeciwpancerne RPG-7 oraz RPG-76, które nie spełniają już wymagań pola walki. Autor zastanawia się jakie wymagania powinien spełniać nowy granatnik. "[...] Stopień ochrony pojazdów opancerzonych czyni ich niszczenie przez lekkie środki ppanc niezmiernie trudnym i mało opłacalnym w relacji koszt-efekt. [...]" W związku z tym czołgi osłonięte ASOP oraz ciężkie BWP będą poza zasięgiem ręcznych granatników przeciwpancernych. Pozyskiwanie zatem przez Wojsko Polskie granatników hybrydowych czy też dział bezodrzutowych wydaje się być bezzasadne. Następcy wysłużonych RPG-7 oraz RPG-76 powinni charakteryzować się możliwością zwalczania lekkich pojazdów opancerzonych, które nie są chronione ASOP ani nowoczesnym pancerzem reaktywnym.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

16/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Ostatnia linia obrony - minimalizacja efektu popenetracyjnego
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 5, s. 62-71
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Efekt popenetracyjny ; Materiały pędne i smary ; Środki gaśnicze ; T-72B (czołg) ; Leopard 2A4 (czołg) ; M1A1 Abrams (czołg)
Słowa kluczowe ang.: Petroleum, oils and lubricants ; T-72B (tank) ; Leopard 2A4 (tank) ; M1A1 Abrams (tank)
Streszczenie: Artykuł poświęcony został zjawisku określonemu jako "Behind Armour Effect" (efekt popenetracyjny). "[...] Pod pojęciem tym kryje się całość oddziaływania środka rażącego po pokonaniu pancerza. [...]" Autor omówił czynniki łatwopalne, gaśnice i systemy gaszenia/przeciwwybuchowe oraz dokonał pod tym kątem charakterystyki następujących czołgów: T-72B, Leopard 2A4 oraz M1A1 Abrams. Zdaniem autora czołg M1 dzięki skutecznej osłonie załogi przed skutkiem detonacji składowanej amunicji oraz zapłonu paliwa jest najbezpieczniejszym dla załóg seryjnie użytkowanym czołgiem.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

17/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Syryjski poligon: ppk kontra czołgi
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 12, s. 46-53
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Wyrzutnie pocisków przeciwpancernych ; Pociski przeciwpancerne kierowane (Syria) ; Wojna domowa w Syrii (21 w.)
Słowa kluczowe ang.: Launchers anti-tank missiles ; Antitank guided missiles (Syria) ; Civil war in Syria (21st century)
Streszczenie: Konflikt w Syrii stanowi pole częstego wykorzystania przeciwpancernych pocisków kierowanych w zwalczaniu pojazdów opancerzonych, głównie czołgów. Dokonano charakterystyki czołgów będących na wyposażeniu armii syryjskiej oraz zmian, które nastąpiły po rosyjskiej interwencji jesienią 2015 r. w zakresie funkcjonowania syryjskich wojsk pancernych. Omówiono rodzaje i możliwości broni przeciwpancernej, którą posługują się rebelianci atakujący syryjskie pojazdy. Starano się również określić statystyki dotyczące skuteczności ataków na czołgi rządowe dokonywane poprzez przenośne wyrzutnie przeciwpancerne pocisków kierowanych, analizując również udostępniane w Internecie nagrania dokumentujące odpalenia pocisków.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

18/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Tendencje rozwojowe przeciwpancernych pocisków podkalibrowych
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2016, nr 9, s. 28-37
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pociski przeciwpancerne ; Pociski podkalibrowe ; APFSDS-T (pocisk podkalibrowy)
Słowa kluczowe ang.: Armour-piercing shells ; Subcaliber shells ; APFSDS-T
Streszczenie: Broń pancerna w sposób skuteczny zwalczana jest przeciwpancernymi pociskami podkalibrowymi stabilizowanymi brzechwowo z odrzucanym sabotem i ze smugaczem (APFSDS-T). Podstawowy problem projektantów amunicji stanowi wybór materiału rdzenia. Obecnie stosuje się zubożony uran (DU) albo spieki węglika wolframu (WHA). Autor omówił rozwój amunicji podkalibrowej, który przebiegał w dwóch kierunkach. Amerykanie wybrali tańsze rozwiązanie czyli "[...] masywne i ciężkie penetratory z DU o sporym wydłużeniu wyposażone w saboty kompozytowe [...] o prędkości wylotowej około 1555 m/s i uderzenia w cel około 1450-1500 m/s na dystansie 1000-2000 m. [...]" Niemcy stworzyli nowy system: "[...] dłuższa armata L/55, nowa amunicja o prędkości wylotowej około 1650-1750 m/s, saboty ze stopów lekkich metali oraz rdzenie o sporym wydłużeniu wykonane z WHA [...]." Następnie autor omówił postęp w rozwoju sabotów, zapłonników, łusek oraz materiałów miotających. Autor przedstawił także rozwój nowoczesnej amunicji podkalibrowej kal. 120 i 125 mm APFSDS-T na świecie. Artykuł uzupełnia zestawienie seryjnie użytkowanej amunicji kalibru 105/120/125 mm wraz z danymi o przebijalności RHA.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

19/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Aktywny system ochrony Arena - reaktywacja?
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 2, s. 56-59
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: ASOP (Aktywne Systemy Ochrony Pojazdów) ; Opancerzenie wozów bojowych ; Pancerze ; Czołgi (Rosja) ; System ochrony aktywnej (Rosja) ; Ochrona balistyczna ; Arena (aktywny system ochrony)
Słowa kluczowe ang.: Armours ; Tanks (Russia) ; Active protection system ; Ballistic protection ; Arena (active protection system)
Streszczenie: ZSRR było liderem w tworzeniu i wdrażaniu Aktywnych Systemów Ochrony Pojazdów na czołgach, jednak rozpad Związku Radzieckiego przerwał plany masowego wykorzystywania tego systemu. Przedstawiono genezę rozwoju ASOP w ZSRR oraz omówiono system Arena, powstały w latach 90., który stanowi powrót do projektów z lat 60. i 70. XX wieku i ich modernizację. Poruszono również temat prac nad reaktywacją systemu w XXI wieku.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

20/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Amunicja podkalibrowa 125 mm polskich wojsk pancernych
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 5, s. 18-21
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Amunicja podkalibrowa (Poland) ; Amunicja przeciwpancerna (Polska) ; Pociski podkalibrowe (Polska) ; Pociski przeciwpancerne (Polska) ; Wojska pancerne (Polska) ; APFSDS-T (pocisk podkalibrowy)
Słowa kluczowe ang.: Subcalibre ammunition (Poland) ; Subcaliber shells (Poland) ; Armour-piercing shells (Poland) ; Armoured forces (Poland) ; APFSDS-T
Streszczenie: Artykuł przedstawia obecny stan wykorzystania w polskich wojskach pancernych podkalibrowej amunicji przeciwpancernej w postaci pocisków podkalibrowych APFSDS-T kalibru 125 mm. Używane przez polskie siły zbrojne pociski tego typu to: radziecki nabój WBM-7 z pociskiem 3BM15 i 3WBK10M z pociskiem kumulacyjnym 3Bk14M, produkowane w latach 1973-1985. Scharakteryzowano budowę oraz poziom efektywności tych pocisków, a także nakreślono historię produkcji polskiej amunicji przeciwpancernej. Autor wykazuje obawy związane z przestarzałym uzbrojeniem przeciwpancernym oraz niedostrzeganiem problemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej i brakiem perspektyw na uzupełnienie deficytu nową amunicją podkalibrową. Proponuje rozwiązania, które zdołałyby poprawić sytuację związaną z zabezpieczeniem w amunicję przeciwpancerną.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

21/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza - czołg T-64 (cz. 1)
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 6, s. 18-27
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pancerze ; Opancerzenie wozów bojowych ; T-64 (czołg) ; Obiekt 432 (czołg) ; Czołgi (ZSRR) ; Wozy pancerne (ZSRR) ; Pojazdy pancerne (ZSRR)
Słowa kluczowe ang.: Armours ; T-64 ; Obiekt 432 ; Tanks (USSR) ; Armoured vehicles (USSR)
Streszczenie: Artykuł poświęcono omówieniu rodziny radzieckich czołgów T-64 pod względem ich opancerzenia. Genezę prac nad maszyną stanowi konstrukcja prototypowa o nazwie Obiekt 432, których produkcję rozpoczęto w 1963 roku. Ze względu na niedopracowania technologiczne tej serii, jej produkcję zakończono w 1969 roku, a jego następcą został dopracowany T-64A uzbrojony w gładkolufową armatę 125 mm D-81T (2A26). W tekście skoncentrowano się na przedstawieniu budowy pancerza Obiektu 432, następnie zmodernizowanej wersji T-64 oraz T-64A czyli Obiektu 434. Wymieniono jego elementy składowe, ukazano rozwój i przemiany koncepcji budowy pojazdu oraz starano się dokonać oceny skuteczności stosowanej osłony pancernej czołgów.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

22/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza - czołgi T-64. Cz. 2
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 7, s. 18-24
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: T-64B (czołg) ; T-64B Bułat (czołg) ; Czołgi (ZSRR) ; Pancerze ; Kontakt-1 (pancerz reaktywny) ; Nóż (pancerz reaktywny) ; Pancerze reaktywne ; Opancerzenie wozów bojowych ; Wozy pancerne (ZSRR) ; Pojazdy pancerne (ZSRR)
Słowa kluczowe ang.: T-64B ; T-64BM Bułat (tank) ; Tanks (USSR) ; Armours ; Kontakt-1 ; Nóż ; Armoured vehicles (USSR)
Streszczenie: W drugiej części artykułu z cyklu "Anatomia pancerza" omówiono opancerzenie kolejnej wersji radzieckiego czołgu rodziny T-64, mianowicie T-64B (Obiekt 447A). Ze względu na spadek odporności czołgów T-64A wobec wprowadzonych w armiach NATO środków przeciwpancernych, rozpoczęto prace w celu zwiększenia ochrony głównie przed zachodnimi pociskami kierowanymi i kumulacyjnymi. Zwrócono się w tym celu w stronę koncepcji wybuchowych pancerzy reaktywnych. Nowy czołg T-64B został przyjęty do uzbrojenia 9 marca 1976 roku. Wymieniono zmiany jakie zastosowano w nowej konstrukcji w stosunku do poprzedników, cechy osłony wieży i kadłuba oraz poruszono kwestię kontrowersji odnośnie osłony. Od 1984 roku zaczęto wyposażać T-64B w pancerz reaktywny ERA 4s20 Kontakt-1 o szczelnym i optymalnym obłożeniu kasetami. Przedstawiono budowę pancerza Kontakt-1 i oceniono jego skuteczność odnośnie wzrostu odporności na przebijalność głowic kumulacyjnych, która według testów wzrosła o 50 do 80%, w zależności od kąta trafienia. Omówiono również etap modernizacji przekazanych Ukrainie czołgów T-64B do standardu BM Bułat (Obiekt 447-AM1), wyposażonych w pancerz reaktywny o kryptonimie Nóż.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

23/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza - ukraiński Opłot
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 9, s. 28-33
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: BM OPŁOT-M (czołg) ; Czołgi (Ukraina) ; Czołgi (handel ; Tajlandia) ; Pancerze
Słowa kluczowe ang.: BM OPŁOT-M ; Tanks (Ukraine) ; Armour ; Tanks (trade ; Thailand)
Streszczenie: Artykuł przedstawia genezę konstrukcji ukraińskiego czołgu BM Opłot-M, stanowiącego modernizację czołgu T-84 oraz jego opancerzenia. Wyszczególniono główne komponenty uzbrojenia prototypu pojazdu oraz wymagania dotyczące ochrony pancernej. Ukazano w jaki sposób ewoluowała koncepcja budowy czołgu i jego pancerza. Zaprezentowano cechy nowego opancerzenia czołgu BM Opłot-M, który powstaje w związku z realizacją kontraktu dla tajskich sił zbrojnych, opartego na pancerzu reaktywnym Duplet.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

24/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Czołgowa amunicja wielozadaniowa
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 4, s. 22-29
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Amunicja czołgowa ; Amunicja wielozadaniowa ; Amunicja programowalna
Słowa kluczowe ang.: Ammunition ; Multipurpose ammunition
Streszczenie: Artykuł omawia zagadnienie amunicji czołgowej, zdolnej zwalczać nie tylko cele opancerzone, ale również umocnienia polowe, siłę żywą lub broń zespołową. Przedstawiono podejście do stosowania amunicji podczas zimnej wojny zarówno po stronie armii państw Układu Warszawskiego jak i państw NATO oraz wyszczególniono rodzaje używanego wówczas strzeliwa. Pod koniec zimnej wojny dostrzeżono potrzebę posiadania amunicji wielozadaniowej, którą to ideę zaczęto wcielać w życie na przełomie XX i XXI wieku, ale w postaci rozwiązań przejściowych ze względu na niedostatki technologiczne i techniczne pojazdów. Omówiono rozwiązania stosowane przez różne kraje w zakresie opracowywania i wykorzystywania amunicji wielozadaniowej i programowalnej oraz cechy konkretnych rodzajów amunicji tego typu. Starano się wykazać w jaki sposób wprowadzenie czołgowej programowalnej amunicji wielozadaniowej może powodować zmiany w funkcjonowaniu zarówno czołgistów jak i całego systemu wojsk pancernych. Wspomniano również o stanowisku polskiej armii w aspekcie wykorzystania tego typu amunicji.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

25/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kierunki rozwoju osłon bojowych wozów piechoty
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 11, s. 38-48
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Transportery opancerzone ; Wozy bojowe ; Pancerze ; Opancerzenie wozów bojowych
Słowa kluczowe ang.: Armoured personnel carriers ; Combat vehicles ; Armour
Streszczenie: Osłonę bojowych wozów piechoty w Wojsku Polskim zapewniają złożone systemy chroniące pojazd i załogę na wielu poziomach. Omówiono poszczególne elementy składające się na osłonę nowoczesnych pojazdów gąsienicowych, które określono następującymi wyrażeniami: "nie dać się wykryć", "nie dać się trafić", "nie dać się spenetrować", "nie dać się zabić" oraz dodatkowo "counter IED", czyli szereg działań zmniejszających ryzyko i skutki porażania pojazdu przez miny oraz fugasy. Scharakteryzowano właściwości pancerza, który stanowi podstawę osłony pojazdu oraz ewolucję opancerzenia na przykładzie BMP-2, M2 Bradley, CV90 oraz niemieckiej Pumy. Zawarto podsumowanie trendów w opancerzeniu wozów bojowych panujących na świecie oraz ich zestawienie z sytuacją wozów piechoty w Polsce.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

26/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kierunki rozwoju siły ognia BWP - cz. I Wieża i uzbrojenie główne
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 12, s. 10-20
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Transportery opancerzone ; Wozy bojowe ; Wieża wozu bojowego ; Uzbrojenie wozów bojowych
Słowa kluczowe ang.: Armoured personnel carriers ; Combat vehicles ; Turrets (device) ; Combat vehicles armament
Streszczenie: Artykuł zapoczątkowuje cykl publikacji na temat rozwoju siły ognia bojowych wozów piechoty. Pierwszą część poświęcono zagadnieniu wyboru układu konstrukcyjnego wieży montowanej na pojeździe oraz uzbrojenia głównego. Część zasadniczą poprzedzono ukazaniem zmian dotyczących przenoszenia źródła siły ognia drużyny/plutonu zmechanizowanego z żołnierzy na wspierające ich bojowe wozy piechoty na przestrzeni czterech dekad. Określono kluczowe czynniki, które należy brać pod uwagę podczas wyboru wieży i uzbrojenia oraz aktualne trendy w tym zakresie. Ukazano jak przedstawia się sytuacja wież i uzbrojenia dla bojowych wozów piechoty w Polsce.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

27/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Leopardy 2 w ogniu. Sprawdzian w Syrii
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 2, s. 22-29
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Leopard 2 (czołg) ; Wojna domowa w Syrii ; Działania wojsk poza granicami państwa ; Konflikty zbrojne (Bliski Wschód) ; Syria (21 w.)
Słowa kluczowe ang.: Leopard 2 ; Civil war in Syria ; Military contingents ; Out of area operations ; Syria (21st century)
Streszczenie: W artykule ukazano sposób wykorzystania tureckich czołgów Leopard 2 podczas walk w rejonie syryjskiego miasta Al-Bab. Przedstawiono genezę walk o Al-Bab, charakterystykę ISIS, czyli tzw. Państwa Islamskiego, jego możliwości bojowych oraz uzbrojenia jakim dysponuje. Zawarto próbę oceny potencjału bojowego armii tureckiej, składającego się z pojazdów bojowych oraz sprzętu. Określono straty w broni pancernej poniesione przez armię turecką w 2016 roku, nakreślono przebieg walki o Al-Bab i szpital w tej miejscowości oraz podano straty w uzbrojeniu będące konsekwencją tych walk.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

28/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: T-64 na wojnie
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2017, nr 8, s. 32-38
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: T-64 (czołg) ; Czołgi (ZSRR) ; Wozy pancerne (ZSRR) ; Pojazdy pancerne (ZSRR) ; Konflikt o Naddniestrze 1992 ; Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- )
Słowa kluczowe ang.: T-64 ; Tanks (USSR) ; Armoured vehicles (USSR) ; Conflict in Eastern Ukraine (2014- )
Streszczenie: W artykule omówiono udział czołgów produkcji radzieckiej T-64 w konfliktach zbrojnych, takich jak walki separatystów z Naddniestrza z wojskami mołdawskimi w 1992 roku oraz w działaniach na Ukrainie w latach 2014-2016. Przedstawiono wyposażenie czołgów biorących udział w starciach oraz opis walk pod względem użycia pojazdów, ich strat w walce, oceny ich możliwości bojowych i tego w jakim stopniu te możliwości zostały wykorzystane.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

29/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Abrams w boju
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 10, s. 14-23
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: M1 Abrams (czołg) ; Wozy bojowe (Stany Zjednoczone) ; Czołgi (Stany Zjednoczone) ; Możliwości bojowe
Słowa kluczowe ang.: M1 Abrams (tank) ; Combat vehicles (United States) ; Tanks (United States) ; Combat capabilities
Streszczenie: Dokonano analizy możliwości bojowych amerykańskiego czołgu Abrams w działaniach bojowych od 1991, a następnie od 2003 roku. Pod uwagę wzięto sześć konfliktów: operację Pustynna Burza (1991), operację Iracka Wolność (2003), stabilizację Iraku w latach 2004-2010 (zwłaszcza walki o Faludżę), walki irackich Abramsów z ISIS w latach 2014-2016 oraz toczącą się wojnę w Jemenie. Wskazano również niepowodzenia czołgów w starciach zbrojnych.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

30/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Al-Khalid - droga do pakistańskich kompetencji w budowie czołgów
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 8, s. 30-35
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Al-Khalid (czołg) ; Pancerze (powłoki) ; Czołgi (Pakistan)
Słowa kluczowe ang.: Al-Khalid (czołg) ; Armour ; Tanks (Pakistan)
Streszczenie: Czołg trzeciej generacji Al-Khalid stanowi efekt dążenia pakistańskiej armii do rozbudowy własnej bazy badawczo-doświadczalnej i produkcyjnej w zakresie broni konwencjonalnej. Przedstawiono drogę Pakistanu do osiągnięcia statusu samodzielnego producenta czołgów trzeciej generacji. Scharakteryzowano czołg pakistańskiej produkcji typ 85-IIAP, którego wytwarzanie stało się o tyle istotne, że umożliwiło transfer technologii produkcji armat kalibru 125 mm, automatów ładowania, spawania kadłubów i innych. Omówiono konstrukcję i właściwości pojazdu Al-Khalid oraz ukazano stan uzbrojenia Islamskiej Republiki Pakistanu pod względem pojazdów pancernych.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

31/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza T-90 [1] - Obiekt 184 i 188
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 6, s. 26-35
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: T-90 (czołg) ; T-72B (czołg) ; Pancerze ; Pancerze reaktywne
Słowa kluczowe ang.: T-90 (tank) ; T-72B (tank)
Streszczenie: W tej części cyklu omówiono pancerz rosyjskiego czołgu T-90A, który stał się nowym T-90M. Ukazano genezę pancerza oraz omówiono konstrukcję protoplasty czołgu T-90 czyli obiektu 184 (T-72B), skupiając się na budowie wieży i kadłuba oraz ukazując rozwój i przemiany stosowanych pancerzy, m.in. nieenergetycznego reaktywnego NERA czy 4s20 Kontakt-1. Dokonano charakterystyki obiektu T-90, następcy T-72B oraz omówienia budowy i skuteczności osłony czołgu, pancerza reaktywnego ERA 4s22 wraz z jego oceną. Omówiono proces i efekty modernizacji bazowego T-72B do wersji T-72B3 oraz oceniono efektywność nowego pancerza czołgu, 4s23 z ERA Relikt.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

32/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza T-90 [2] - Obiekt 186, 187, 188A1 i 188M
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 7, s. 16-24
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: T-90 (czołg) ; T-72 (czołg) ; Pancerze
Słowa kluczowe ang.: T-90 (tank) ; T-72 (tank) ; Armour
Streszczenie: W kolejnej części cyklu omówiono pancerz rosyjskiego czołgu T-90A (Obiekt 188A1), który stanowił efekt prac modernizacyjnych nad Obiektem 184 i 188. Ukazano genezę prac nad sowieckimi wieżami spawanymi oraz założenia programów modernizacyjnych wokół rodziny T-72, które miały zaowocować opracowaniem maszyn eksportowych dla krajów Układu Warszawskiego (T-72S) oraz wzrostem siły ognia bazowego Obiekt 184 (T-72BU, czyli późniejszy T-90). Scharakteryzowano osłonę Obiektu 188A1 oraz przebieg prac modernizacyjnych czołgu T-90A, skupionych wokół programów Proryw-2 i Proryw-3, które zaowocowały powstaniem dwóch zbliżonych pojazdów - eksportowego T-90MS i nowego T-90M (Obiekt 188M).
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

33/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza. Leclerc - w pogoni za konkurencją
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 2, s. 22-26
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Leclerc (czołg podstawowy) ; Czołgi (Francja)
Słowa kluczowe ang.: Leclerc (tank) ; Tanks (France)
Streszczenie: Artykuł przedstawia genezę konstrukcji francuskiego czołgu Leclerc i jego opancerzenia. Ukazano koncepcję osłony czołgu oraz scharakteryzowano jego elementy składowe, wyposażenie i konstrukcje. Zaprezentowano cechy pancerza czołgu Leclerc oraz dwóch pakietów modernizacyjnych Azur i Scorpion. Omówiono przebieg testów pojazdu oraz jego służbę podczas działań zbrojnych w Jemenie w 2015 roku.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

34/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Anatomia pancerza. Polski czołg PT-91 Twardy
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 4, s. 10-19
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: PT-91 Twardy (czołg) ; Czołgi (Polska) ; Pancerze ; Opancerzenie wozów bojowych
Słowa kluczowe ang.: PT-91 Twardy (tank) ; Armours ; Armoured vehicles ; Tanks (Poland)
Streszczenie: Artykuł przedstawia genezę konstrukcji polskiego czołgu PT-91 i jego opancerzenia. Wyszczególniono główne komponenty uzbrojenia protoplasty pojazdu, czyli sowieckiego T-72M1 oraz elementy ochrony pancernej. Scharakteryzowano budowę i zdolności pancerza reaktywnego ERAWA polskiej produkcji, który towarzyszył prototypowi PT-91. Ukazano w jaki sposób ewoluowała koncepcja osłony, prezentując kolejne generacje ich montażu na czołgu PT-91, czyli ERAWA-1, mieszanka kaset ERAWA-1 i ERAWA-2 oraz kolejna mieszanka zawierająca większą liczbę kaset, która pokrywa wozy eksportowe PT-91M Pendekar oraz PT-91Ex/P. Poruszono także zagadnienie konstrukcji pancerza pasywnego CAWA-2 dedykowanego osłonie czołgów, który znalazł swoje zastosowanie w wozach dla Malezji.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

35/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Czołgowa amunicja kierowana
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 4, s. 20-29
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pociski kierowane ; Amunicja czołgowa ; Amunicja wielozadaniowa ; Amunicja przeciwpancerna
Słowa kluczowe ang.: Missiles ; Ammunition ; Multipurpose ammunition ; Antitank guided missiles
Streszczenie: Artykuł porusza temat amunicji kierowanej, która obok przeciwpancernej i wielozadaniowej stanowi trzeci rodzaj amunicji wykorzystywanej przez czołgi. Zwykle ma postać GLATGM (Gun Launched Anti-Tank Guided Missile), czyli wystrzeliwanych z armaty, przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk). Ukazano genezę tego rodzaju amunicji związaną z pojawieniem się amunicji kumulacyjnej podczas zimnej wojny. Przedstawiono koncepcję rozwoju GLATGM mającą swój początek w pracach ukierunkowanych na opracowanie nowego czołgu amerykańsko-niemieckiego MBT-70/KPz70. Dokonano przeglądu projektów dotyczących konstrukcji amunicji kierowanej w kilku krajach, jak np. sowiecka Kobra z pociskiem 9M112 oraz alternatywna rodzina sowieckich GLATM wykorzystująca wiązkę laserową 9K116 Bastion, 9K119 Refleks i 9K120 SWIR, francuska ACRA, rosyjskie 9M119F1, ukraiński czołgowy ppk 9M124 Agona, izraelski pocisk LAHAT oraz amerykański pocisk inteligentny MRM.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

36/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kierunki rozwoju siły ognia BWP - cz. II. Systemy kierowania ogniem i uzbrojenie przeciwpancerne
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 1, s. 12-20
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: System kierowania ogniem ; Uzbrojenie przeciwpancerne ; Wozy bojowe ; Uzbrojenie wozów bojowych
Słowa kluczowe ang.: Command and control fire system ; Combat vehicles ; Combat vehicles armament
Streszczenie: System kierowania ogniem (SKO) oraz odpowiednia broń przeciwpancerna stanowią istotne części budujące siłę ognia współczesnych bojowych wozów piechoty (BWP). Przedstawiono ewolucję SKO oraz jego elementów na przykładzie czterech bojowych wozów piechoty: Ulan, BMP-2 i jego modernizacji, CV90 i jego wersji rozwojowych oraz SPz Puma. Omówiono możliwości pancerne BWP oraz jak na tle innych wozów bojowych, w kontekście siły ognia, przedstawia się HITFIST-30P, wieża włoskiej produkcji do polskich Rosomaków. Scharakteryzowano trendy światowe dotyczące SKO bojowych wozów piechoty.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

37/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Pancerny rozrachunek. Osłona czołgów z przełomu lat 70. i 80.
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 11, s. 20-30
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pancerze (powłoki) ; Czołgi (ZSRR) ; Czołgi (kraje NATO) ; Osłony balistyczne
Słowa kluczowe ang.: Armours ; Tanks (USSR) ; Tanks (NATO)
Streszczenie: Do niedawna wszelkie oficjalne dane dotyczące odporności oraz kompozycji pancerzy czołgów były ściśle tajne, jednak z biegiem lat coraz więcej informacji jest ujawnianych, a dostępne stają się archiwa brytyjskie i amerykańskie z połowy lat 70. Dokonano analizy poziomów osłony czołgów lat 70. i 80. po obu stronach żelaznej kurtyny; zestawiono zatem czołgi sowieckie: Obiekt 447A (T-64B z 1976 r.), Obiekt 172M1-A (T-72A z 1979 r.) i Obiekt 219R (T-80B z 1978 r.) z pojazdami pancernymi armii NATO: M1 Abrams (1980), Leopard 2A0 (1979) oraz projektowanym MBT-80 (następnie Challenger 1). Podano szczegółowe zestawienia liczbowe dotyczące odporności pancerzy oraz omówiono metodologię podawanej odporności i osiągów stosowanej ówcześnie amunicji i innych aspektów mających znaczenie przy porównywaniu osłon.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

38/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Penetratory Formowane Wybuchowo (EFP). Stan obecny oraz tendencje rozwojowe
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 5, s. 40-48
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Amunicja kumulacyjna ; Pociski formowane wybuchowo (EFP) ; Pociski przeciwpancerne ; Prognostyka wojskowa
Słowa kluczowe ang.: Shaped charge munitions ; Armour-piercing shells ; Explosively Formed Penetrator (EFP)
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest penetratorom formowanym wybuchowo, czyli EFP (Explosively Formed Penetrator). Zawarto definicję EFP oraz różnice pomiędzy głowicami formującymi strumień kumulacyjny a tymi, które wytwarzają kawałek metalu. Omówiono zastosowanie penetratorów formowanych wybuchowo w subamunicji artyleryjskiej i lotniczej oraz scharakteryzowano pociski, w których używane są penetratory, czyli pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, takie jak BONUS, SMARt oraz SADARM. Innego rodzaju zastosowania, które ujęto w artykule to miny przeciwburtowe i przeciwśmigłowcowe, przeciwpancerne pociski kierowane, improwizowane ładunki wybuchowe. Wyróżniono cztery obszary, w których następuje rozwój penetratorów formowanych wybuchowo oraz starano się określić przyszłość tego typu pocisków np. w postaci form pośrednich pomiędzy EFP oraz HEAT, czyli pociskami kumulacyjnymi.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

39/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: W pogoni za legendą Abrams - od M1 do M1A1HC
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2018, nr 9, s. 16-27
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: M1 Abrams (czołg) ; Czołgi (Stany Zjednoczone) ; Wozy bojowe (Stany Zjednoczone) ; Modernizacja czołgów (Stany Zjednoczone)
Słowa kluczowe ang.: M1 Abrams (tank) ; Tanks (United States) ; Combat vehicles (United States) ; Modernization of tanks (United States)
Streszczenie: Przedstawiono genezę oraz rozwój amerykańskiego czołgu Abrams M1. Ukazano priorytety przyświecające twórcom Abramsa, czyli budżet oraz ochrona życia załogi. Scharakteryzowano budowę i wyposażenie wczesnych serii czołgu, a także wersji M1IP, stanowiącej początek głębokich zmian w produkcji czołgu Abrams. Przełom stanowiło wprowadzenie do produkcji czołgu M1A1, czyli docelowego pojazdu Abrams, a dwa lata później nowej wersji pojazdu M1A1HA (Heavy Armor). Dokonano charakterystyki wozu, jego wyposażenia i opancerzenia. Podkreślono rolę czołgu Abrams jako filaru wojsk pancernych NATO.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

40/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Chińska pancerna pięść - Typ 98 i Typ 99
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 3, s. 18-24
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Typ 98 (czołg) ; Typ 99 (czołg) ; Czołgi (Chiny) ; Type 98 (tank) ; Type 99 (tank)
Słowa kluczowe ang.: Tanks (China)
Streszczenie: Wozy Typ 98G oraz Typ 99A2 są przedstawicielami jednej z pięciu różnych linii rozwojowych czołgów, które mają stanowić chiński odpowiednik najnowszych czołgów z Korei Południowej, Japonii i Rosji. Przedstawiono historię czołgów produkowanych w Chińskiej Republice Ludowej i ich stan jakościowy oraz dokonano charakterystyki wyżej wymienionych czołgów. Porównano oba wozy z czołgami, którymi dysponuje ich najbliższa konkurencja czyli indyjskimi T-72 Ajeya i T-90S, koreańskim K1 i japońskim Typ 90 oraz wozami z czasów ZSRR. Ukazano proces modernizacji Typ 98G do Typ 9/99A, a następnie konstruowania nowej wieży i kadłuba wozu, co stanowiło bazę nowej generacji czołgu Typ 99A2. Starano się określić czy Typ 99A2 jest pojazdem tej samej klasy co np. izraelski Merkawa Mk4, amerykański M1A2 Abrams, niemiecki Leopard 2A7, południowokoreański K2 Black Panther oraz rosyjski T-90M.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

41/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Javelin dla Wojsk Obrony Terytorialnej - chwalebny wyjątek czy niebezpieczne preludium?
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 10, s. 6-15
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Javelin (pocisk rakietowy) ; Pociski przeciwpancerne kierowane (Polska) ; Wojska obrony terytorialnej (Polska)
Słowa kluczowe ang.: Javelin (missile) ; Antitank guided missiles (Poland) ; Territorial defence troops (Poland)
Streszczenie: Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Dariusz Pluta podpisał oficjalne zapytanie ofertowe (LOR) przeznaczone dla administracji amerykańskiej (Defense Security Cooperation Agency, DSCA), dotyczące możliwości zakupu 60 modułów celowniczych (Command Launch Unit, CLU) oraz 180 pocisków przeciwpancernych FGM-148F/G Javelin. Oznacza to potwierdzenie wyboru ppk Javelin dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Wymieniono elementy systemu przeciwpancernego dla WOT, uzasadniono wybór pocisków Javelin oraz dokonano ich charakterystyki. Poruszono temat kontrowersji związanych z wyborem pocisków dla WOT w kontekście wad ppk Javelin oraz toku postępowań związanych z trzema pociskami obrony przeciwpancernej dla polskiego wojska - Pustelnik, Karabela oraz Ottokar-Brzezina. Podano szczegóły dwóch projektów w pełni polskich ppk: Moskit-LR stworzonego przez WITU oraz Pirata autorstwa Mesko wraz z Telesystem-Mesko. Dołączono tabelę zawierającą podstawowe parametry taktyczno-techniczne ppk omawianych w tekście.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

42/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Łowcy pancerza. Gąsienicowe rakietowe niszczyciele czołgów [1]
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 5, s. 6-15
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Niszczyciele czołgów rakietowe ; Broń rakietowa ; Broń przeciwpancerna
Słowa kluczowe ang.: Rocket tank destroyers ; Antimissile weapons ; Antitank weapons
Streszczenie: Przedstawiono historię i uwarunkowania towarzyszące powstaniu oraz rozwojowi rakietowych niszczycieli czołgów w RFN, Stanach Zjednoczonych oraz Izraelu, w odniesieniu do polskich wymagań w tym zakresie. Omówiono m.in. takie jednostki jak niemieckie Panzerjäger, Jaguar 1, Jaguar 2 i Wiesel, amerykańskie M901 ITV i AAWS-H czy izraelskie Tamuz, Pereh, Hafiz i Spike. Wyszczególniono niszczycieli czołgów funkcjonujących w Wojsku Polskim, np. 9P133 Malutka oraz plany zakupu amerykańskich ppk Helfire i osadzenie ich na spolonizowanym podwoziu K9, używanym w programie armatohaubicy "Krab".
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

43/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Łowcy pancerza. Gąsienicowe rakietowe niszczyciele czołgów [2] ZSRR i Federacja Rosyjska
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 7, s. 10-18
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Niszczyciele czołgów (Rosja) ; Niszczyciele czołgów rakietowe ; Broń rakietowa (ZSRR) ; Broń rakietowa (Rosja) ; Broń przeciwpancerna (Rosja)
Słowa kluczowe ang.: Rocket tank destroyers (Rosja) ; Antimissile weapons (Russia) ; Antitank weapons (Russia)
Streszczenie: Przedstawiono historię i uwarunkowania towarzyszące powstaniu oraz rozwojowi rakietowych niszczycieli czołgów w ZSRR i Federacji Rosyjskiej od lat 60. XX wieku. Scharakteryzowano takie jednostki jak: system przeciwpancernych pocisków kierowanych II generacji 9K114 Szturm-S i jego zmodernizowaną wersję 9K132 Szturm-SM, 9K128 Kornet-S i 9K123 Chryzantema-S oraz dwa rakietowe niszczyciele czołgów na podwoziu gąsienicowym IT-1 oraz Szturm-S.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

44/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Odtajniony pancerz czołgów Leopard 2AV/A4
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 9, s. 88-98
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Leopard 2A4 (czołg) ; Czołgi (Niemcy) ; Pancerze (powłoki)
Słowa kluczowe ang.: Leopard 2A4 (tank) ; Armours ; Tanks (Germany)
Streszczenie: W związku z odtajnieniem archiwaliów brytyjskich z 1987 roku oraz niemieckich z lat 1974-1978, możliwe stało się opisanie poziomu osłony Leoparda 2A4 oraz kompozycji pancerza Leoparda 2AV. Dokonano analizy budowy osłony pancernej Leoparda 2AV oraz odporności balistycznej zmodernizowanego Leoparda 2A4.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

45/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Puma - niemiecka droga do doskonałego bojowego wozu piechoty?
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 11, s. 6-18
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Puma (wóz bojowy) ; Wozy bojowe (Niemcy)
Słowa kluczowe ang.: Puma (combat vehicle) ; Combat vehicles (Germany)
Streszczenie: Ukazano genezę bojowego wozu piechoty Puma w postaci programu zainicjowanego przez firmy KraussMaffei i Diehl, a następnie Marder 2. Omówiono założenia nowego programu zapoczątkowanego w 1995 roku "Neue Gepanzerte Platform (NGP), zakładającego opracowanie "uniwersalnej" platformy umożliwiającej powstanie zarówno nowego czołgu jak bojowego wozu piechoty. Opisano oficjalne początki SPz Puma sięgające 20 września 2002 roku, kiedy to podpisano umowę dotyczącą nowej generacji bwp dla Bundeswehry. Dokonano charakterystyki pojazdu, uwzględniając konstrukcję, mobilność, ochronę pojazdu oraz siłę ognia.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

46/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Rosyjskie wojska pancerne. Potencjał i kierunki zmian
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 2, s. 20-30
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Wojska pancerne (Rosja) ; Reforma sił zbrojnych (Rosja) ; Sprzęt wojskowy (Rosja)
Słowa kluczowe ang.: Armoured forces (Russia) ; Reform of the Russian Armed Forces ; Military equipment (Russia)
Streszczenie: Przedstawiono etapy dwukrotnej reformy wielkich jednostek rosyjskich wojsk lądowych na przestrzeni lat 2008-2018. Omówiono zasady selektywnych zakupów dokonywanych w kluczowych obszarach jako kierunek modernizacji rosyjskich Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Opisano modernizację parku sprzętowego WPiZ, głównie części czołgów rodziny T-90, T-80 oraz T-72. Zawarto próbę ukazania potencjału liczebnego i mobilizacyjnego rosyjskich WPiZ oraz zestawiono rosyjskie możliwości z siłami NATO w Europie, w celu ukazania szerszego kontekstu dokonujących się zmian.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

47/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Tendencje rozwojowe głowic kumulacyjnych
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 1, s. 74-22
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Amunicja kumulacyjna ; Pociski kumulacyjne ; Amunicja przeciwpancerna
Słowa kluczowe ang.: Shaped charge munitions ; Shaped charge projectiles
Streszczenie: Głowice kumulacyjne (High-Explosive Anti-Tank, HEAT) stanowią najbardziej rozpowszechniony środek rażenia używany w amunicji przeciwpancernej. Wyjaśniono czym jest ładunek kumulacyjny i jaką ma budowę oraz sposób formowania się strumienia kumulacyjnego. Ukazano genezę głowic kumulacyjnych i ich wykorzystanie w II wojnie światowej oraz charakterystykę tego typu ładunków i ich ewolucję, a także współczesne trendy w rozwoju. Omówiono również działania mające na celu przywrócenie skuteczności kumulacyjnej broni przeciwpancernej pod wpływem pojawienia się pancerzy reaktywnych ERA o wysokiej odporności na pociski kumulacyjne.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

48/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Trzecia (stracona) szansa - modyfikacja polskich czołgów T-72
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2019, nr 8, s. 8-15
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: T-72 (czołg) ; PT-91 Twardy (czołg) ; Modernizacja czołgów (Polska)
Słowa kluczowe ang.: T-72 (tank) ; PT-91 Twardy (tank) ; Modernization of tanks (Poland)
Streszczenie: 22 lipca 2019 roku została podpisana umowa na modernizację czołgu T-72M1, niestety w okrojonym pakiecie doposażenia poprzedzonego niezbędnym remontem T-72. Przedstawiono stan techniczny czołgów pozostających w eksploatacji polskich wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz podano argumenty na potwierdzenie tezy, że jedyny obszar, w którym opłacalne są poważne zmiany stanowi siła ognia pojazdu. Omówiono zmiany planów dotyczących zakresu modernizacji czołgu na przestrzeni lat oraz zawarto komentarz na temat ostatecznego wyboru rodzaju modernizacji T-72.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

49/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: "Czterdziestolatek". Czołg Leopard 2
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2020, nr 1, s. 18-25
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Leopard 2 (czołg) ; Czołgi (Niemcy)
Słowa kluczowe ang.: Leopard 2 ; Tanks (Germany)
Streszczenie: Ukazano genezę niemieckiego czołgu Leopard 2 oraz przemiany, które przechodził pojazd na przestrzeni lat. Dokonano charakterystyki czołgu pod kątem najważniejszych elementów składowych: siły ognia, osłony pojazdu oraz mobilności i eksploatacji. Nadmieniono również o stanie aktualnym wozu i możliwościach odnośnie ulepszeń jego konstrukcji.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

50/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kierunki rozwoju samobieżnych armatohaubic [1]
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2020, nr 2, s. 14-24
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Haubicoarmaty samobieżne ; Artyleria lufowa ; Artyleria rakietowa ; M109A7 Paladin (działo samobieżne) ; 2S19 Msta-S (działo) ; Działa samobieżne (Stany Zjednoczone) ; Działa samobieżne (Niemcy) ; Działa samobieżne (Rosja)
Słowa kluczowe ang.: Self-propelled howitzers ; Rocket artillery ; M109A7 Paladin ; 2S19 Msta-S ; Self-propelled gun-howitzers (United States) ; Self-propelled gun-howitzers (Germany) ; Self-propelled gun-howitzers (Russia)
Streszczenie: Dokonano analizy programów rozwoju samobieżnych armatohaubic w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Rosji. Starano się określić z czego wynika powrót do tego typu artylerii, jakie są cele programów oraz jakie ma to przełożenie na polskie warunki. Omówiono m.in. projekt modernizacji amerykańskich samobieżnych armatohaubic M109A6 Paladin do standardu M109A7, a nastepnie stworzenie następcy samobieżnych armatohaubic w postaci XM1299 oraz prace modernizacyjne związane z rosyjską haubicoarmatą 2S19M1 MSTA-S1 i 2S19M2 MSTA-SM.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

51/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kierunki rozwoju samobieżnych armatohaubic [2]
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2020, nr 3, s. 34-42
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Haubicoarmaty samobieżne ; Amunicja przeciwpancerna ; Działa samobieżne ; Artyleria lufowa ; Artyleria rakietowa ; Amunicja precyzyjnego rażenia ; Pociski artyleryjskie ; Amunicja artyleryjska
Słowa kluczowe ang.: Self-propelled gun-howitzers ; Rocket artillery ; Artillery ammunition ; Artillery shells
Streszczenie: Drugą część artykułu poświęcono zagadnieniu poprawy efektywności amunicji stosowanej w armatohaubicach. Omówiono wykorzystywane aktualnie rodzaje amunicji, takie jak samocelująca amunicja przeciwpancerna czy amunicja kierowana i korygowana. Ukazano progres standardowej amunicji oraz nadmieniono o pociskach artyleryjskich o własnym napędzie strumieniowym (ramjet). Poruszono także temat sytuacji polskiej armii w obszarze samobieżnych armatohaubic i wykorzystywanej przez nie amunicji.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

52/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Kurganiec-25 - rosyjska nowa jakość?
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2020, nr 11, s. 6-12
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Kurganiec (transporter opancerzony gąsienicowy ; program) ; Wozy bojowe (Rosja)
Słowa kluczowe ang.: Kurganiec (tracked armoured personnel carriers ; program) ; Combat vehicles (Russia)
Streszczenie: Przedstawiono genezę programu rosyjskiego transportera opancerzonego Kurganiec-25, opisano układ konstrukcyjny, osłonę, siłę ognia oraz mobilność wozu.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

53/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Maskowanie wozów bojowych - niedoceniona ochrona
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2020, nr 4, s. 38-45
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Maskowanie (wojsk.) ; Kamuflaż ; Granaty kamuflujące ; Makiety maskujące ; Wozy bojowe
Słowa kluczowe ang.: Camouflage and concealment (mil.) ; Camouflage ; Camouflage dummies ; Combat vehicles
Streszczenie: Określono definicję oraz cele maskowania pojazdów bojowych oraz wyszczególniono rodzaje stosowanego kamuflażu jak farmy, siatki i pokrycia, maskowanie czynne w postaci granatów kamuflujących oraz makiety. Oceniono skuteczność maskowania, posługując się przykładem Serbii podczas prowadzenia działań defensywnych w 1999 roku podczas operacji NATO Alied Force. Poruszano temat stosowania nowoczesnych narzędzi maskowania w Polsce.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

54/54
Autorzy: Jarosław Wolski.
Tytuł pracy: Ukraińskie lekcje. Przyczyny strat pojazdów opancerzonych
Tytuł czasopisma: Nowa Technika Wojskowa
Szczegóły: 2020, nr 6, s. 6-12
p-ISSN: 1230-1655

Typ publikacji: PAC
Język publikacji: POL
Słowa kluczowe: Pojazdy opancerzone (Ukraina) ; Ukraina (21 w.) ; Wojna hybrydowa ; Konflikt na Wschodniej Ukrainie (2014- ) ; Konflikt społeczny (Ukraina ; 21 w.) ; Straty w sprzęcie
Słowa kluczowe ang.: Armoured vehicles (Ukraine) ; Ukraine (21st century) ; Hybrid war ; Conflict in Eastern Ukraine (2014- ) ; Social conflict in Ukraine (21st century)
Streszczenie: Dokonano analizy struktury i przyczyn strat pojazdów opancerzonych podczas konfliktu hybrydowego na Ukrainie w 2014 roku. Sformułowano wnioski dla Ukrainy oraz Polski wyciągnięte z poniesionych strat.
Afiliacja: Wolski Jarosław (000) [ ]

  Wyświetl ponownie stosując format:
Nowe wyszukiwanie