Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Rodzaj wniosku Termin złożenia wniosku
w WPiKBN
Informacja o konkursach/
termin złożenia wniosku
Projekty badawcze Wersja papierowa celem uzgodnienia w dziale analiz na tydzień przed zamknięciem konkursu /po uzgodnieniach wysłanie wersji elektronicznych i dostarczenie wersji papierowych do podpisów z takim wyprzedzeniem aby data stępla pocztowego mieściła się w terminie zamknięcia konkursu/
Uwaga niektóre konkursy nie wymagają wysyłania wersji papierowej.

 NCN

 NCBiR

Narodowy Program Humanistyki Tydzień przed zamknięciem konkursu celem uzgodnień w dziale analiz.  MNiSW
Diamentowy Grant Tydzień przed zamknięciem konkursu celem uzgodnień w dziale analiz.  MNiSW
Programy badawcze z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Tydzień przed zamknięciem konkursu celem uzgodnień w dziale analiz.

 FNP
Działalność statutowa 5 kwiecień
/wnioski są opiniowane przez koordynatorów zgodnie z decyzją ministra ON nr 425, a następnie opiniowane są przez ministra ON/

 15 wrzesień
 nowa jednostka: 60 dni od utworzenia, nie  później niż do 30 listopada

Działalność upowszechniająca naukę Tydzień przed zamknięciem konkursu celem uzgodnień w dziale analiz.  do 31 marca (rok bieżący);
 do 30 września (rok następny)
Pomoc de minimis na działalność upowszechniającą naukę Tydzień przed zamknięciem konkursu celem uzgodnień w dziale analiz.  do 31 marca (rok bieżący);
 do 30 września (rok następny)
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego    cały rok
Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków"    do 30 września
Inwestycje aparaturowe i budowlane    do 31 sierpia
Projekty celowe    NOT Centrum Innowacji
 

Back to top