Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Podchorążowie II roku studiów II stopnia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych uczestniczyli w szkoleniu taktyczno-narciarskim w Szklarskiej Porębie zorganizowanym przez Instytut Dowodzenia.
Na zaśnieżonych trasach uczyli się narciarstwa skiturowego, taktyki oraz sprawdzali swoją celność w strzelaniu z karabinka sportowego. Podchorążych czekały też całodobowe zajęcia z przetrwania w górach w zimie. W roli instruktorów występowali między innymi podchorążowie posiadający stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nart skiturowych, które nabyli uczestnicząc w specjalistycznych kursach podczas kształcenia w Uczelni.

- Narty skiturowe przystosowane są do przemieszczania w terenie płaskim oraz na stromych podejściach i ostrych zjazdach. Do nart zakładane są „foki” (pasy tkaniny ze sztucznym włosiem), które zapobiegają ślizganiu się i umożliwiają podchodzenie pod strome zbocza – tłumaczy mjr Mirosław Halot. Szkolenie miało przygotować podchorążych do prowadzenia działań taktycznych w specyficznym środowisku walki, jakim są góry zimą.
Trening na „skiturach” podchorążowie rozpoczęli od nauki zakładania nart i „fok” oraz ustawiania zapięć w zależności od nachylenia terenu. Poziom trudności na zajęciach był stopniowany w miarę uzyskiwanych postępów. Po zajęciach podstawowych podchorążowie wyposażeni w zasobniki piechoty górskiej, kamizelki taktyczne, hełmy i broń wyruszyli na dwudziestokilometrowy marsz na nartach. Pokonywali utarte szlaki i górskie bezdroża, ćwiczyli działania pododdziałów obejścia w różnych sytuacjach oraz wykorzystanie posiadanego wyposażenia. W trakcie szkolenia ogniowego przećwiczyli zasady posługiwania się bronią osobistą zgodnie z procedurą BLOS oraz zrealizowali strzelanie z broni sportowej na dostępnej w rejonie prowadzonych działań strzelnicy sportowej na Polanie Jakuszyckiej.
Szkolenie zakończono zajęciami dobowymi z bytowaniem w górach.
Było to kolejne szkolenie podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w oparciu o Ośrodek Szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Karkonoszach i górach Izerskich, które są miejscem dedykowanym do organizacji różnego rodzaju kursów specjalistycznych.zdjęcia: mjr Mariusz Ratajczyk, mjr Mirosław Halot, kpt. Jakub Rychciński

Back to top