Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Rektor–Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wraz z Dyrektorem Instytutu Dowodzenia płk. dr. inż. Jackiem Narlochem przebywali z wizytą roboczą w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Delegacja z WSOWL została przywitana przez Komendanta Centrum, płk. dypl. Dariusza Adamczyka. Później zastępca Komendanta Centrum ppłk Remigiusz Zieliński przedstawił historię oraz bieżącą działalnością toruńskiego Centrum. Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie z bazą szkoleniową CSAiU, m.in.: Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem „TOPAZ”, z systemem szkolno-treningowym „ŚNIEŻNIK” wzbogaconym o elementy do szkolenia z 60 i 98 mm moździerza oraz urządzeniem treningowym do szkolenia operatorów (PPK) „SPIKE”.
Ostatnim elementem wizyty w Centrum było zwiedzanie filii Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu, gdzie została zaprezentowana historia artylerii na przestrzeni wieków.
Rektor-Komendant obecny był również na strzelaniach egzaminacyjnych z wykorzystaniem amunicji bojowej kadry Zespołu Wojsk Rakietowych i Artylerii WSOWL. Obserwował wykonywanie zadań ogniowych z rejonu stanowisk ogniowych baterii 122 mm haubic 2S1 oraz 122 mm baterii wyrzutni rakietowych LANGUSTA.
- W zajęciach uczestniczyli oficerowie z kursu doskonalącego oficerów sztabu dywizjonu oraz z kursu doskonalącego koordynacji wsparcia ogniowego. Podczas zajęć zrealizowano strzelania z 98 i 120 mm moździerzy, 122 mm haubic samobieżnych „GOŹDZIK”, 122 mm wyrzutni rakietowych LANGUSTA, 152 mm armatohaubicy DANA oraz szkolenie na ZZKO TOPAZ – mówi mjr dr inż. Sławomir Krzyżanowski.
- Kursanci zajmowali się także planowaniem i koordynacją wsparcia ogniowego na szczeblu kompanii i batalionu zmechanizowanego. Oprócz tego doskonalili umiejętności związane z wywoływaniem wsparcia ogniowego zgodnie z procedurą „Call For Fire” oraz wywoływaniem ogni planowych w trakcie walki – dodaje ppłk dr inż. Norbert Świętochowski.zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top