Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących koordynacji programu Erasmus+, a w szczególności realizacji mobilności studentów oraz pracowników dydaktyczno-naukowych było tematem przewodnim wizyty w WSOWL greckiej delegacji z Hellenic Army Academy. W dniach 12-16 grudnia br. w Uczelni gościli: gen. bryg. Efthymios Charokopos, mjr Leonidas Mandalas, Emmanouil Manolis, prof. Nikolaos Karadimas oraz Polyxeni Tsimeka.
14 grudnia br. Rektor-Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka spotkał się z przedstawicielem Hellenic Army Academy gen. bryg. Efthymios Charokopos. Podczas spotkania zawarta została umowa bilateralna pomiędzy instytucjami, która umożliwi realizowanie mobilności w ramach programu Erasmus+ w przyszłych lakach akademickich.

Dla gości zaplanowanych zostało szereg spotkań roboczych z władzami Uczelni, pracownikami dydaktycznymi oraz pracownikami Biura Karier i Programów Międzynarodowych. Była to okazja do zapoznania greckiej delegacji z historią, strukturą kształcenia oraz procesem przygotowania przyszłych przywódców w WSOWL. Omówiona została również oferta nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ - Partnerstwa Strategicznego dotyczącego przywództwa (Military Leadership).zdjęcia: st. chor. sztab. Wiesław Borsuk

Back to top