Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

16 grudnia br. w Sali Tradycji WSOWL odbyła się uroczystość pożegnania oficerów odchodzących na wyższe stanowiska służbowe i wręczenia wyróżnień.

Mjr Dariusz Becmer wyznaczony został na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Szkolenia Strategicznego Organów Państwa w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym mianowany zostanie na stopień podpułkownika.
Kpt. Zbigniew Zielonka zostanie specjalistą w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wiąże się to z awansem na stopień majora.
- Osobiście jest mi przykro, że nasze mury opuszczają profesjonaliści, którzy codzienną służbą udowadniali jakimi wartościowymi są żołnierzami. Z drugiej jednak strony to dla Panów możliwość rozwoju zawodowego, którą trzeba wykorzystać – powiedział Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych płk dr Lesław Wełyczko.
Piątkowa zbiórka była również okazją do wręczenia wyróżnień. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych w ramach pełnionej służby wewnętrznej oficera dyżurnego/oficera inspekcyjnego, na wniosek Prorektora ds. wojskowych, Rektor-Komendant wyróżnił listem gratulacyjnym mjr Macieja Szukalskiego i kpt. Dariusza Gąsiora. Za wzorowe pełnienie służby wojskowej w WSOWL mjr Dariusz Becmer wyróżniony został pismem pochwalnym ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle sztandaru.tekst: mjr Piotr Szczepański
zdjęcia: mł. chor. Marek Dolot

Back to top