Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się 32 spotkanie Grupy Implementacyjnej zajmującej się międzynarodową wymiana młodych oficerów w ramach programu wzorowanego na międzyuczelnianym programie ERASMUS.

WSOWL reprezentowali mjr Marcin Bielewicz i mjr Piotr Pietrakowski, którzy na wniosek przewodniczącego Grupy płk Haralda GELLA zostali członkami tej prestiżowej organizacji.
Podczas spotkania poruszano problemy dotyczące poprawy jakości kształcenia przyszłych oficerów oraz dalszy rozwój i pogłębianie współpracy międzynarodowej na rzecz wspólnej polityki bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.
Podczas obrad mjr Marcin Bielewicz przedstawił informacje na temat obecnie trwającego partnerstwa strategicznego dotyczącego tworzenia wspólnego semestru międzynarodowego. Mjr Piotr Pietrakowski zaprezentował ofertę nowego partnerstwa strategicznego dotyczącego przywództwa (Military Leadership).


Back to top